Salezjanie: Zmarł ks. Edward Mazur

W 86 roku życia, 64 ślubów zakonnych i 56 roku kapłaństwa odszedł do Pana ks. Edward Mazur, salezjanin z Inspektorii pw. św. Jana Bosko. Zmarł 1 września po ciężkiej chorobie.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego rozpoczną się we wtorek 4 września o godz. 12.00 w kościele pw. Michała Archanioła we Wrocławiu. O godz. 13.30 odprowadzenie zwłok do grobowca salezjańskiego na cmentarzu przy ul. Bujwida.

Polecamy zmarłego ks. Edwarda modlitwie całej Rodziny Salezjańskiej.

Za: www.salezjanie.pl