Salezjanin dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak został wybrany dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. Henryk jest salezjaninem inspektorii pilskiej, mieszkającym we wspólnocie w Łomiankach.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego trwają wybory do władz na poszczególnych wydziałach. 15 maja br. odbyły się wybory sondażowe dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego. Jednym z kandydatów był ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.

Według procedury obowiązującej na tymże wydziale, kandydaci są przedstawiani Wielkiemu Kanclerzowi UKSW, tj. księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi.

Po zaakceptowaniu kandydatów na urząd dziekana przez Wielkiego Kanclerza, zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego, które miało miejsce 29 maja, wybrało właśnie ks. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na kadencję 2012-2016.

Za: www.salezjanie.pl