Sercanie – Warszawa: Zakończenie Konferencji Prowincjalnej

1 grudnia, w Warszawie zakończyła się VII Konferencja Prowincjalna Księży Sercanów. Jej hasłem były słowa: „Prorocy miłości i słudzy pojednania”. W czasie czterech dni konferencyjnych zastanawiano się nad sercańskim modelem posługi apostolskiej w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez polskich sercanów.

Ostatni dzień Konferencji Prowincjalnej miał charakter dyskusyjny i podsumowujący. Na wstępie sesji przedpołudniowej głos zabrał prowincjał ks. Artur Sanecki SCJ. Przypomniał, że Konferencja Prowincjalna ma charakter konsultacyjno – doradczy, stąd cenna jest każda konstruktywna uwaga dotycząca sercańskiego modelu posługi apostolskiej w domach rekolekcyjnych. Zachęcił do otwarcia dyskusji plenarnej na temat struktury i efektywnego wykorzystania remontowanego domu w Krakowie – Płaszowie. Padało wiele sugestii, jak również konkretnych propozycji i rozwiązań. We wszystkich wypowiedziach wykazywano troskę o jak najlepsze wykorzystanie Domu Macierzystego z zachowaniem jego sercańskiego dziedzictwa i misji w Kościele.

Po zamknięciu dyskusji i krótkiej przerwie, wikariusz prowincjalny ks. Dariusz Salamon SCJ przedstawił zarys dokumentu końcowego wraz z wnioskami, które były owocem refleksji i dyskusji poprzednich dni. Dotyczyły one stanu faktycznego sercańskich domów rekolekcyjnych oraz sugestii na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem remontowanego domu w Krakowie – Płaszowie. Wnioski te następnie poddano pod głosowanie. Wyniki wspólnych ustaleń i ostateczna redakcja dokumentu końcowego będą dostępne w najbliższym czasie.

Na koniec Ksiądz Prowincjał podziękował wszystkim za dobrą, braterską atmosferę, rzeczową dyskusję i uwagę poświęconą tematowi: „Prorocy miłości i słudzy pojednania”. Sercański model posługi apostolskiej w domach rekolekcyjnych Prowincji Polskiej. Następnie ogłosił zamknięcie VII Konferencji Prowincjalnej. Wszystkie owoce czterech dni konferencji polecono Bogu podczas koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Artura Saneckiego SCJ.

Ks. Marek Białożyt SCJ

Za: www.sercanie.pl