Home WiadomościZ kraju Sercanie – Warszawa: Zjazd misjonarzy krajowych

Sercanie – Warszawa: Zjazd misjonarzy krajowych

Redakcja

Bądźmy mistrzami Słowa. Sami dążmy do zbawienia i pomagajmy w tym innym. Tymi słowami rozpoczął wikariusz prowincjalny ks. Dariusz Salamon kazanie podczas dorocznego zjazdu misjonarzy, które odbyło się w domu prowincjalnym w Warszawie w dniach od 24 do 26 września br. pod hasłem „Warsztaty komunikacji słowa”.

W czasie Mszy św. swoje dziękczynienie za 25 lat kapłaństwa złożył ks. Ryszard Rydlak.

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Te słowa Ewangelii, czytanej podczas liturgii Mszy św. na rozpoczęcie zjazdu misjonarzy krajowych, wkomponowały się w treść rozważanego tematu. Do nich też nawiązywał kaznodzieja mówiąc o tożsamości osób posługujących przepowiadaniem Słowa Bożego. Trzy elementy: słuchanie, zachowywanie i wierność Bożemu Słowu są wyznacznikiem i gwarantem autentyczności przepowiadania – podkreślił ks. Dariusz. Nawiązując następnie do mającego rozpocząć się wkrótce Roku Wiary, ustosunkował się do kwestii jej tożsamości.

– Żyjemy w czasach pluralizmu i źle rozumianej tolerancji. W świecie, w którym przestaje liczyć się prawda, a nawet zaczyna go dzielić pojawia się promowanie tolerancji za wszelką cenę. To wszystko jakby automatycznie przenoszone jest też na klimat wiary i religii. Co zatem wyznacza tożsamość naszej wiary – pytał Kaznodzieja?

Różne religie tego samego Boga bardzo różnie rozumieją, wiara w Chrystusa jest zatem wyrazem tożsamości naszej chrześcijańskiej wiary. Nie ma chrześcijaństwa bez Chrystusa. Chrystus jako druga osoba Trójcy Św., Chrystus, który stał się człowiekiem, Chrystus, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał i pozostał z nami na zawsze, Chrystus, który nie tylko głosił prawdę, ale sam jest Prawdą, Chrystus, który ukazywał drogi prowadzące do Ojca, ale sam jest Drogą, Chrystus, który nie tylko ożywiał, ale sam jest Życiem. Tego nie ma w żadnej innej religii. Ten Chrystus ma stać w centrum naszego przepowiadania i naszej misji – podsumował.

Blok przedpołudniowy zapoczątkowało spotkanie z prowincjałem sercanów ks. Arturem Saneckim. Przywitał on dwóch nowych misjonarzy – ks. Grzegorza Kurzaja i ks. Dariusza Mroczka, którzy od tego roku wzmocnili grono grupy misjonarzy krajowych. Zwracając się do zebranych mówił o zagrożeniu, jakim jest rozmywanie przez współczesny świat tożsamości kapłańskiej i zakonnej. Prosił, by dbałość o tę tożsamość uczynić szczególnym przedmiotem troski. Jako formy tego zatroskania wymienił: – troskę o życie modlitwy i dyspozycyjność – troskę o kulturę osobistą i rozwój warsztatu pracy – troskę o rozwój i współodpowiedzialność za grupę misjonarzy krajowych – łączność z prowincją – troskę o nowe powołania – potrzebę stawiania czoła nowym wyzwaniom współczesności – budzenie w sobie świadomości bycia reprezentantem Zgromadzenia w wielu obszarach Kościoła.

W nawiązaniu do troski o podnoszenie jakości życia kapłańskiego i zakonnego prowincjał przypomniał znane słowa papieża Pawła VI z adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi: „Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli już słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”.

Następnym punktem spotkania była część informacyjna, w której słuchacze zostali zapoznani z aktualnymi sprawami życia Kościoła i Prowincji.

Całość dnia wypełniły trzy spotkania z dr Anetą Załazińską, językoznawcą, adiunktem w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz wykładowcą w Szkole Retoryki UJ i w Katedrze UNESCO UJ.

Dr Załazińska poprowadziła trzy spotkania na następujące tematy: „Psychologiczne aspekty powodzenia komunikacyjnego”, Sztuka perswazji i komunikacja niewerbalna”, „Autoprezentacja”. W czasie swoich wykładów poruszała sprawę retoryki wystąpień publicznych, mówiła o kompozycji tworzonych wypowiedzi, stosowanych w niej argumentach, doborze słów, stosowanych gestach oraz innych wyznacznikach wpływających na skuteczność komunikacji. – Największym wrogiem retoryki jest sztuczność, a więc wszystko to co nie utożsamia się z osobą przemawiającą – przekonywała dr Załazińska.

Wieczorne spotkanie zostało przeprowadzone przez panią redaktor Ewę Stankiewicz reżyser, dziennikarz i prezes Stowarzyszenia “Solidarni 2010”.

Dzień następny zjazdu rozpoczął się od Eucharystii pod przewodnictwem ks. Tadeusza Gniewka w asyście srebrnych jubilatów: ks. Bogdana Kuty i ks. Zdzisława Płuski, którzy w tym roku obchodzą 25 lat życia zakonnego. Podczas uroczystej Eucharystii okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Kazimierz Dadej.

Doroczny zjazd misjonarzy krajowych w Warszawie zakończyło spotkanie dyskusyjne wokół tematyki misji, rekolekcji oraz funkcjonowania grupy księży oddających się tej posłudze głoszenia Słowa Bożego.

ZP

Za: www.sercanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda