Słowo prowincjała klaretynów na Święto św. Antoniego M. Klareta

www.klaretyni.pl„CARITAS CHRISTI URGET NOS!” Drodzy Współbracia, Misjonarze Klaretyni!

24 października obchodzimy nasze patronalne święto, wspominając naszego Ojca Założyciela – świętego Antoniego Marię Klareta. Jego zawołaniem były słowa św. Pawła: „Caritas Christi urget nos”. Są one streszczeniem ducha ożywiającego życie i posługiwanie naszego Założyciela. Razem z nim wołamy do Boga: „Błogosławiony bądź mój Boże, który tak dobry i miłosierny okazałeś się wobec mnie! Spraw, abym Cię kochał, służył z całą gorliwością i aby Cię pokochały i służyły Ci wszystkie stworzenia” (Aut 152).

W ręce Twoje, Panie, powierzamy nasze Zgromadzenie i życie wszystkich, którzy tworzymy jego część. Uczyń nas Panie narzędziami Twojej miłości i twórcami historii, która wcieli rzeczywiście wartości Twojego Królestwa w sercach ludzi, którym posługujemy.

Wszystkim składam życzenia radosnego przeżywania święta naszego Założyciela – św. Antoniego Marii Klareta. Niech On Was prowadzi w misjonarskiej posłudze, umacnia w gorliwości, wypraszając u Boga dla każdego z Was potrzebne łaski.

Z braterskim pozdrowieniem,

O. dr Krzysztof Gierat CMF – prowincjał

Za: www.klaretyni.pl.