Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Sielickiego – taty Generała Chrystusowców i Przewodniczącego KWPZM

W piątek, 30 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego we wtorek śp. Jana Sielickiego – ojca naszego przełożonego generalnego ks. Tomasza.

O godz. 11.30 w kościele pw. Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a o 12.00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka – biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej i przyjaciela rodziny Zmarłego. To do tej świątyni prawie codziennie przychodził na Eucharystię śp. Jan, a dziś w tym miejscu jego trumnę, obok rodziny, otoczyło wielu przyjaciół, współpracowników i ludzi związanych z nim osobiście i z dziełami, którym był oddany do końca życia.

Eucharystię koncelebrowało blisko 60 kapłanów zakonnych i diecezjalnych, w większości współbraci chrystusowców, którzy przyjechali z wielu placówek duszpasterskich w kraju i za granicą. W tym gronie zauważmy członków zarządu i rady generalnej Towarzystwa Chrystusowego, księży prowincjałów z Niemiec i Francji oraz o. Kazimierza Malinowskiego – sekretarza Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, której przewodzi aktualnie ks. Tomasz Sielicki. Obecni byli także bracia zakonni, klerycy i nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego, delegacja sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i wielu przyjaciół śp. Jana. Homilię wygłosił wieloletni bliski przyjaciel Zmarłego i całej rodziny, dominikanin o. Czesław Bartnik.

Przed zakończeniem Mszy wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak odczytał niektóre listy kondolencyjne nadesłane na adres Przełożonego Generalnego w związku ze śmiercią Ojca (lista poniżej). W imieniu Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce głos zabrał o. Jacek Waligóra – prowincjał oo. Karmelitów z Krakowa. Przemówił także ks. prałat Aleksander Ziejewski, który przekazał list od ks. abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. To w tej diecezji kapłani Towarzystwa Chrystusowego duszpasterzują w 17 parafiach. Krótkie świadectwo o życiu wiary śp. Jana i jego zaangażowaniu w sprawy Kościoła i parafii wypowiedzieli: bp. Zdzisław Fortuniak oraz proboszcz ks. Sławomir Baraniak. Przemówienia zamknęło słowo podziękowania ks. Tomasza.

Obrzędom ostatniego pożegnania w kościele i na cmentarzu przewodniczył syn Zmarłego – ks. Tomasz. Już przy grobie Ojca w imieniu całej rodziny pożegnała jedna z córek przypominając charakterystyczne momenty jego życia. Słowa nadziei i jedności z rodziną od wszystkich chrystusowców przekazał ks. Krzysztof Grzelak – wikariusz generalny. Przemówił także przedstawiciel Stowarzyszenia „Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie”, z którym od lat aktywnie działał śp. Jan Sielicki. Ciało śp. Jana spoczęło w rodzinnym grobie, obok żony śp. Florentyny, którą żegnaliśmy dwa lata temu. Galeria zdjęć z uroczystości tutaj. Zapraszamy także na stronę www.sieliccy.pl.

O wspólnocie w modlitwie z rodziną i uczestnikami pogrzebu śp. Jana Sielickiego, w nadesłanych kondolencjach, zapewniają między innymi: abp. Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce, abp. Józef Kowalczyk – metropolita gnieźnieński, Prymas Polski; kard. Józef Glemp – Prymas Polski senior, kard. Henryk Gulbinowicz – metropolita wrocławski senior, przyjaciel śp. Jana i Rodziny Sielickich, abp. Józef Michalik – metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Andrzej Dzięga –metropolita szczecińsko-kamieński, bp. Wojciech Polak – sekretarz generalny KEP, bp. Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp. Stanisław Stefanek – chrystusowiec, biskup łomżyński senior, ks. infułat Stanisław Jeż – rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. Dariusz Bartocha – inspektor salezjanów z Krakowa, o. Janusz Sok – prowincjał redemptorystów, s. Jolanta Gołębiowska – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Za: www.chrystusowcy.pl