Warszawa: Bazylika otwiera drzwi dla Księdza Bosko

Przy dźwiękach dzwonów wzywających do modlitwy „Anioł Pański” oraz przy akompaniamencie orkiestry wychowanków szkoły muzycznej z Lutomierska, relikwie św. Jana Bosko zostały uroczyście wprowadzone do warszawskiej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ks. Bosko powitał przełożony inspektorii warszawskiej ks. Sławomir Łubian. Byli obecni również: ks. Dariusz Bartocha, inspektor z Krakowa, ks. Marek Chmielewski inspektor z Piły oraz współbracia z innych inspektorii.

Bazylika wypełniła się ludźmi mimo pory dnia i niesprzyjającej pogody. Najpiękniejszy jednak widok, to dzieci spoglądające na świętego ojca i wychowawcę, z taką samą nadzieją jak 150 lat temu.

Za: www.salezjanie.pl