Warszawa: Spotkanie przełożonych i ekonomów domów werbistowskich w Polsce

Dnia 7 listopada w Domu Misyjnym Ducha Świętego w Warszawie odbyło się spotkanie przełożonych i ekonomów wspólnot werbistowskich w Polsce.

W pierwszej części spotkania uczestniczyli prawnicy i adwokaci współpracujący ze Zgromadzeniem Słowa Bożego: mec. dr Krzysztof Wąsowski, mec. Dariusz Maciejuk i mec. Aleksandra Guziejko – Piątek, którzy dzielili się doświadczeniami nt. „Prawne aspekty funkcjonowania kościelnych osób prawnych”.

Druga część spotkania była poświęcona zagadnieniom dotyczącym przeżywanego w Kościele „Roku Wiary” oraz bieżącym problemom Polskiej Prowincji Księży Werbistów, a zwłaszcza kwestiom związanym z lepszym  administrowaniem poszczególnych wspólnot werbistowskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Jan Wróblewski svd