Home WiadomościZ kraju Warszawa: za Kościół w Chinach

Warszawa: za Kościół w Chinach

Redakcja

Szósty Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach obchodzony był  24  maja, we  wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.

Z tej okazji  w Warszawie miała miejsce modlitwa w parafii św. Antoniego Padewskiego u ojców reformatów w Warszawie  przy ul. Senatorskiej 31  odbyły się modlitwy za kościół w Chinach.
Po nabożeństwie majowym, wieczorem , koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył   o. Stanisław Mazgaj, wikariusz prowincjalny franciszkanów. W koncelebrze uczestniczyli franciszkanie, werbiści oraz księża diecezjalni.  Kazanie wygłosił ks. dr Artur Wysocki z UKSW.

W homilii ks. dr. Wysocki  wskazał na trudności i prześladowania, na jakie byli narażeni biskupi, księża i siostry zakonne  po przejęciu władzy przez Komunistyczną Partię Chin w 1949 roku. Katoliccy i protestanccy misjonarze zostali wydaleni z kraju, a samą religię zaczęto przedstawiać jako promowanie zachodniego imperializmu.

W 1957 chiński rząd założył Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, które odrzuca zwierzchnictwo Watykanu i ustanawia swoich własnych biskupów, zaś biskupów wyświeconych przez Watykan zsyłano do innych diecezji lub do więzień.  Kaznodzieja podkreślił, że te dwa nurty  kościoła w Chinach , funkcjonujące obecnie wymagają dialogu między sobą i wspólnie z Watykanem. O to  mamy się modlić, podkreślił kaznodzieja  dodając, , że kościół w Chinach wymaga wsparcia modlitewnego i finansowego .  Ks. dr. Wysocki podkreślił wielką rolę  Stowarzyszenia SINICUM im. Michała Boyma SJ, zajmującego się wsparciem dla kościoła w Chinach, pracując na misjach,  organizując pobyty i kształcenie  w Polsce kleryków i siostry zakonne, pochodzących z Chin ,   a także wydając  publikacje na temat kościoła w Chinach.

Na modlitwę za kościół w Chinach przybyły siostry zakonne ze zgromadzeń misyjnych, w tym siostry werbistki i  siostry Chinki  ze Zgromadzenia Św. Józefa , studenci i pracownicy UKSW, mieszkańcy Warszawy .

Prelekcję  „Kościół katolicki w Chinach wczoraj i dziś” wygłosił  o. dr Tomasz Szyszka SVD z UKSW.  O. Szyszka przedstawił w skrócie historię kościoła w Chinach .

Początki chrześcijaństwa na terenach Chin sięgają VII wieku, kiedy do Chin przybyli nestorianie . Przetłumaczyli oni  księgi liturgiczne na język chiński, zakładali klasztory i szkoły . Chrześcijaństwo rozwijało się swobodnie aż do końca IX wieku, gdy zostało zakazane.

Później , na przestrzeni wieków przybyli do Chin  franciszkanie, dominikanie, jezuici.

Jednak  rozwój działalności misyjnej na terytorium Chin rozpoczął się dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy to różne zgromadzenia zakonne wysłały tam swoich misjonarzy. Kościół katolicki prowadził wiele  szkół,  szpitale, przytułki.

W 1950 roku wydano dekrety przeciw kontrrewolucji, którymi objęto także Kościół katolicki. W rezultacie znacjonalizowano szkoły, a misjonarzy wydalono z kraju. W 1957 niektórzy księża poszli na współpracę z reżimem,  aby przetrwać. Ci, którzy postanowili pozostać wierni papieżowi , utworzyli nielegalny kościół podziemny, który cierpiał prześladowania. W 1982 została wydana nowa Konstytucja w Chinach, dzięki której kościół mógł działać, był to jednak stale kościół cierpiący. przeżywający duże problemy.

O. dr. Szyszka podkreślił, że kościół w Chinach jest żywy i dynamiczny ,  konieczne jest jednak  wsparcie modlitewne i finansowe dla tego kościoła.

W sposób szczególny  w tym dniu chińscy katolicy zwracają się do Matki Bożej czczonej w narodowym sanktuarium w Sheshan pod Szanghajem

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił  papież Benedykt XVI.

Przed kilkoma dniami  papież Franciszek zaapelował do wszystkich katolików , aby przyłączyli się do modlitwy  sióstr i braci  w Chinach   ” „Wzywam wszystkich katolików na świecie, by przyłączyli się do modlitwy naszych braci i sióstr w Chinach – zaapelował Ojciec Święty. – Prośmy Boga o łaskę, by w pokorze i radości głosili Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, byli wierni Jego Kościołowi i Następcy Piotra, a w codziennym życiu służyli krajowi i swoim rodakom zgodnie z wyznawaną wiarą”, dodając: „Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach pośród codziennych trudności nadal wierzą, mają nadzieję i kochają, aby nigdy nie obawiali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie”.

24 maja we  wspomnienie  NMP Wspomożycielki Wiernych katolicy w Chinach szczególnie  modlą się do Matki Bożej z  Sheshan

Więcej o kulcie Matki Bożej czczonej w narodowym sanktuarium w Sheshan

Anna Dziemska

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda