Wirtualny spacer po Jasnej Górze

Jasna Góra mocno jest obecna w przestrzeni multimedialnej. Paulini odpowiadając na potrzeby czasu przygotowali wirtualny spacer w 3D.

To okazja do poznania i odkrycia na nowo sanktuarium, które jest nie tylko ważnym ośrodkiem religijnym, ale i pomnikiem historii. To szansa do pokazania wielkiego bogactwa duchowej kultury, która stanowi nasze dziedzictwo.

Przeor Jasnej Góry podkreśla, że dzięki zdjęciom w najwyższej jakości, bogatym opisom w różnych językach, zwiedzając wirtualnie Jasną Górę dotrzemy również w miejsca zwykle niedostępne dla pielgrzymów, zobaczymy detale, o których nie opowiadają przewodnicy, zachwycimy się unikatową architekturą i malarstwem, przeniesiemy się nawet w różne pory roku.

 „Pewne miejsca życia klasztornego – mówi o. Marian Waligóra – są też dostępne jako obiekty, zabytki kultury, jak biblioteka jasnogórska czy refektarz jasnogórski i w ten sposób można zobaczyć to, co ze względu na charakter miejsca i życia wspólnoty, nie jest udostępniane pielgrzymom”. 

O. Waligóra dodaje że najważniejsze jest bezpośrednie spotkanie z Matką Bożą obecną w Jasnogórskim Wizerunku, ale w odkryciu tego może pomóc także wirtualna obecność.

„Chodzi o to, podkreśla przeor Jasnej Góry, żeby oglądając te zabytki czy odświeżając sobie pamięć o nich zobaczyć jak wielka, jak wspaniała, jakim skarbem jest dla nas ta kultura duchowa tego miejsca, które w ten sposób chce promieniować na świat”.

Wirtualna przestrzeń to wciąż wielki obszar do pokazywania piękna życia chrześcijańskiego. Prezentowane w niej dzięki środkom z projektu „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie, ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, jasnogórskie sanktuarium jest przedsionkiem w drodze na spotkanie z Bożą Rodzicielką.

Wirtualny spacer w 3D na stronie: jasnagora.pl.

Izabela Tyras – Radio Jasna Góra

Za: Vatican News