Home WiadomościZ kraju “Wołamy dziś o pokój dla prześladowanych”

“Wołamy dziś o pokój dla prześladowanych”

Redakcja

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Z udziałem łacińskiego arcybiskupa-metropolity Bagdadu, polskich biskupów i tysięcy pątników przybyłych najliczniej w pielgrzymkach pieszych w Sanktuarium trwają główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas głównej Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że “naszym wzrokiem, a raczej naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś z jasnogórskiego wzgórza wszystkich braci i siostry w wierze, chrześcijan żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Widząc, szczególnie w tym ostatnim czasie, ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. Przypomniał, że właśnie dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. – To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu, przeciw bratu czy siostrze. To również jakaś potworna przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą” – powiedział abp Polak.

Kaznodzieja podkreślił, że jedynym “źródłem pokoju jest Bóg i tylko On ma moc ocalić człowieka od złości i nienawiści”. Ks. Prymas modlił się, by “Jasnogórska Pani i Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

Abp Polak przypomniał, że Maryja czczona w jasnogórskim wizerunku “nie jest jakimś reliktem przeszłości, nie jest obecna jedynie w naszej narodowej historii, ale przenika naszą teraźniejszość i sprawia, że pielgrzymujące do Niej z wielkim trudem dzieci, odchodzą stąd naprawdę inni”. – Wizerunek częstochowskiej Pani wskazuje nam drogę, jest nią Jezus i Jego Ewangelia – podkreślił Prymas Polski.

“Jeżeli więc dziś podejmuje się próby, by tej prawdzie zaprzeczyć, by ją zdezawuować, by wskazywać na możliwe zagrożenia, jakie płyną z wierności Ewangelii i płynącej z niej wizji człowieka i świata, to z jeszcze większą siłą trzeba, właśnie nam, ludziom wierzącym dawać świadectwo o uzdrawiającej mocy Chrystusa i Jego Ewangelii” – zaznaczył kaznodzieja.

Zauważył, że “Czarna Madonna wskazując na Jezusa przypomina nam również o naszym człowieczeństwie i ludzkiej godności”. – Od stóp Matki Bożej Częstochowskiej, wołamy więc dziś o szacunek dla każdego i całego człowieka. Wołamy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o godne warunki rozwoju człowieka, w jego wymiarach osobistych, rodzinnych i społecznych, o szacunek dla ludzkiego sumienia, dla tego świętego wnętrza ludzkiej osoby, gdzie – jak przypomniał nam Sobór Watykański II – w tym wewnętrznym sanktuarium człowieka, pozostaje on sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu – powiedział Prymas Polski.

Dodał, że “to właśnie przez wierność sumieniu, a nie przez niewierność, chrześcijanie łączą się (…) z innymi ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie tak wielu problemów moralnych, które powstają zarówno w życiu jednostek, jak i we wspólnym życiu społecznym”.

KAI/drr

Za: www.deon.pl


Modlitwa o pokój w uroczystość Maryi Jasnogórskiej

Obchody uroczystości Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej trwają we wtorek, 26 sierpnia na Jasnej Górze. Transmisję przeprowadza Telewizja Trwam.

Centralnym punktem dzisiejszego święta jest Suma, odprawiana na jasnogórskim Szczycie. Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 11.00, przewodniczy Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, który także wygłosił homilię. Eucharystię licznie koncelebrują kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, którzy wczoraj na Jasnej Górze brali udział w obradach Rady Biskupów Diecezjalnych. W uroczystościach na Jasnej Górze, mimo zimna i deszczu, bierze udział ponad 70 tys. osób.

*

Wierni szczególnie pamiętają o obchodzonym dziś w Polsce Dniu Modlitw za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Specjalnym gościem jest na Jasnej Górze abp Jean Benjamin Sleiman, arcybiskup łaciński Bagdadu.

Na początku Mszy św. abp Jean Sleiman, powiedział: „Gromadzimy się w tym miejscu, które jest wielką świętością dla Polaków, aby wyrażać jedność chrześcijan w Polsce z tymi chrześcijanami, którzy żyją w tych regionach i tych krajach świata, gdzie dzisiaj Chrystus w ich osobach cierpi. Dziękuję serdecznie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie za zaproszenie mnie, aby być świadkiem tego umęczonego, plączącego chrześcijańskiego ludu w Iraku”.

Arcybiskup poinformował zgromadzonych na uroczystości wiernych o obecnej sytuacji chrześcijan w Iraku: „Od kilku tygodni docierają do nas niepokojące wiadomości, że ponad 100 tys. chrześcijan zostało wypędzonych ze swoich domu, wyszli w tym, co mieli na sobie, dzisiaj szukają schronienia w lasach, pod mostami, niektórym udało się znaleźć schronienie w domach innych chrześcijan. Wiele osób z dziećmi, ze starcami, żyje w parkach, w różnych miejscach, gdzie jakiekolwiek schronienie mogli znaleźć. My, jako Kościół w Iraku, jako przedstawiciele Episkopatu Iraku, staramy się czynić, dzięki pomocy innych kościołów lokalnych, to, co możemy, aby ulżyć losowi tych ludzi. Ale katastrofa jest większa niż możliwości”.

„To jest rzeczywiście katastrofa – podkreślił abp Jean Sleiman – Obecność chrześcijan ma niemal dwa tysiące lat, a dzisiaj stoimy przed niebezpieczeństwem, że chrześcijaństwo na tych ziemiach przestanie istnieć”. Mimo tej dramatycznej sytuacji, arcybiskup zakończył słowami pełnymi chrześcijańskiej nadziei: „W kontekście tego prześladowania, tego cierpienia, odnawiamy naszą wiarę, i ciągle przypominamy sobie tę rzeczywistość, że to Chrystus jest Panem historii”.

*

Przed rozpoczęciem uroczystej Sumy, powitanie do zgromadzonych na placu jasnogórskim skierował o. ArnoldChrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

„Matko Boga – dana naszemu narodowi jako przedziwna pomoc i obrona, Ty jesteś także Matką wszystkich ludów i narodów. W tym trudnym czasie konfliktów, wojen i bratobójczych walk oraz prześladowań naszych braci w wierze, przynosimy prośbę o pokój. Przynosimy wołanie ponad miliona naszych braci – wygnanych, umęczonych, pozbawionych domów i ojczyzny, którzy proszą: nie zostawiajcie nas samych. Wołamy o pokój na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii, Palestynie, wołamy o pokój na Ukrainie. Niech Twoje zranione przed wiekami Oblicze, nie będzie nadal ranione wojną! Bądź nam Królową pokoju!” – podkreślał o. generał.

„Twój Obraz jest znakiem duchowej jedności. Zgromadzeni na Jasnej Górze przynosimy tu pielgrzymującą Polskę, która potrzebuje duchowej odnowy; przynosimy nasze smutki i niepokoje; przynosimy samych siebie. Modlimy się o mądrość dla nas Polaków, abyśmy potrafili różnić się, ale mądrze, uczciwie i z troską o naród, którego korzenie są osadzone w tradycji krzyża” – zaznaczył o. Arnold Chrapkowski.

O. generał powitał dzisiejszych celebransów: abp Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego, Prymasa Polski; abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego KEP; abpa Jeana Sleimana, arcybiskupa łacińskiego Bagdadu oraz wszystkich arcybiskupów i biskupów, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość. Pozdrowił również Kapitułę Archikatedralną Częstochowską, przedstawicieli uczelni i szkół miasta Częstochowy, delegację Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy, przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej, władze rządowe i samorządowe; wszystkich kapłanów, siostry i braci zakonnych, pielgrzymkę Pomocników Maryi Matki Kościoła i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Z ojcami i braćmi paulinami obecny jest przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

*

W homilii Prymas Polski abp Wojciech Polak nawiązał do obchodzonego dziś w Kościele Dniu Modlitw za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. „Naszym wzrokiem, a może raczej naszym sercem, naszą pamięcią chcemy dzisiaj objąć nasze siostry i naszych braci chrześcijan, żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie, i w tylu innych miejscach, widząc, szczególnie w tych ostatnich czasach ich los i słuchając jeszcze raz tego wołania ‘nie zostawiajcie nas samych’! Właśnie dzisiaj, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie – mówił abp Wojciech Polak – Dzisiaj jednoczymy się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim, syryjskim, palestyńskim, także afrykańskim chrześcijanom tak, jak kiedyś ocaliła chrześcijaństwo w Polsce. Chcemy więc dzisiaj, także ofiarując ten przykry klimat, deszcz, który nas doświadcza, chcemy dzisiaj powiedzieć w tym duchu naszego oddania Matce – o cierpieniu naszych sióstr i braci. Chcemy w tę doroczną uroczystość dziękować Jej za obecność na Jasnej Górze, do której przecież pielgrzymują Polacy, jak pięknie mówił kiedyś św. Jan Paweł II – ‘choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą’. Chcemy wreszcie my odejść stąd, sprzed Jej Cudownego Obrazu, niosąc w sercach pokój, którego tak bardzo potrzebuje każda i każdy z nas, Ojczyzna nasza i świat cały”.

„Jedynym źródłem pokoju jest Bóg. On może ocalić człowieka od złości i nienawiści. ‘Nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga’ – wołał papież Franciszek. Bo to jakaś straszna karykatura Boga, straszna karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw siostrze i bratu. To również jakaś przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą. (…) On jest źródłem pokoju. Do niego więc trzeba nam się zwracać. Do Niego kierować nasze serca” – mówił ks. Prymas.

„Wizerunek częstochowskiej Pani pokazuje drogę. To Jezus, Syn Boga żywego, jest naszą drogą, prawdą i życiem” – podkreślił Prymas Polski. „Warto przecież wciąż pamiętać te słowa, które pewnie jako swój duchowy testament pozostawił nam na polskiej ziemi św. Jan Paweł II – ‘że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa’, a raczej on sam siebie, nawet, gdyby próbował, nie zrozumie bez Chrystusa, ‘ani tego kim jest, ani tego jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie’. Tego wszystkiego nie zrozumie bez Chrystusa”.

„Dlatego w imię tej prawdy trzeba nam przypominać, żebyśmy się od Chrystusa nie odwracali – mówił abp Polak – Prawda, że w historii naszych ludów i narodów, także w historii Polski, można mówić za Janem Pawłem II, że to jest jak jedna wielka rzeka, w której jest wiele dopływów, wiele tradycji i kultur, ale przecież nikt nie zaprzeczy, że to, co ją ukształtowało, to co dało jej największy charakter przed przeszło już tysiącem lat, położyło fundament, najgłębszy fundament – ‘jest chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka’, ze swoim wkładem w rozwój naszego narodu”.

„Jeżeli się więc dzisiaj podejmuje próby, by tej prawdzie zaprzeczyć, by ją zdezawuować, by wskazać że z niej płyną jakieś zagrożenia dla autonomii życia państwa, trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że właśnie nam, ludziom wierzącym zostało zlecone zadanie, byśmy przez świadectwo naszego życia przypominali o uzdrawiającej mocy Chrystusa i Jego Ewangelii” – podkreślił z mocą Prymas Polski.

„Wołamy więc z jasnogórskiego wzgórza o szacunek dla każdego i całego człowieka. Wołamy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o godne warunki dla życia i rozwoju człowieka, w jego wymiarach osobistych, rodzinnych i społecznych, o szacunek dla ludzkiego sumienia – mówił ks. Prymas – Z tego jasnogórskiego wzgórza wołamy także o pokój w sercach, pokój pośród naszych braci w Iraku, Syrii i Palestynie, i w tylu innych miejscach, w których cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii. Niech Jasnogórska Pani i Królowa uprosi nam – jak wołał papież Franciszek – ‘zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć’.

*

Podczas Mszy św. tradycyjnie ponowiony został Akt Zawierzenia Matce Bożej, na wzór Jasnogórskich Ślubów Narodu Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Mszę św. poprzedziła modlitwa „Królowo Polski, uproś pokój naszym dniom” – o pokój dla świata w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem.

Na święto Matki Bożej Częstochowskiej, w pieszych pielgrzymkach, w ostatnich dniach przywędrowało na Jasną Górę ok. 35 tys. wiernych. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, którzy zameldowali się wczoraj w liczbie prawie 9 tys. pątników. Wielu pielgrzymów zostało w sanktuarium, aby uczestniczyć w dzisiejszej Sumie, wiele grup wyrusza w drogę powrotną również pieszo. Warto dodać, że w tym roku, od początku sezonu pieszego pielgrzymowania, w 255 pieszych pielgrzymkach dotarło na Jasną Górę aż 126 tysięcy osób, a jeszcze oczekiwanych jest kilka pielgrzymek.

Na program dzisiejszego jasnogórskiego odpustu złożą się także: Droga Krzyżowa po wałach jasnogórskich o godz. 14.00, Różaniec o godz. 16.00 i procesja eucharystyczna o 18.30. Wieczornej Mszy św. o godz. 19.00, sprawowanej w intencji miasta i mieszkańców Częstochowy, przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Święto zakończy uroczysty Apel Jasnogórski.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ es, mś, mn, dr 

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda