Wrocław: Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 r.

O godz. 10.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela zgromadzili się przedstawiciele wszystkich zakonów naszej archidiecezji. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. abp Józef Kupny, który podkreślał, że to święto jest świętem całego Kościoła, ale w szczególny sposób jest świętem osób konsekrowanym, którzy są skarbem Kościoła, promieniującym wielością charyzmatów i ogromnym bogactwem duchowości.

Obecni byli także biskupi: pomocniczy Andrzej Siemieniewski, seniorzy Józef Pazdur oraz Marian Gołębiewski, a także kardynał Henryk Gulbinowicz.

Homilię wygłosił o. Fabian Kaltbach OFM. Smutny naśladowca Chrystusa, to naśladowca żałosny, powtórzył za papieżem Franciszkiem ojciec Fabian. „Ofiarować się” to zawsze dać coś z siebie ale z radością jak rodzice z radością ofiarują siebie swojemu dziecku, ponieważ je kochają. Wtedy dar staje się prosty, mimo że niejednokrotnie będzie wiązał się z bólem, z wysiłkiem, z poświęceniem. Można nie zauważyć że i Bóg daje się człowiekowi bez pretensji, bez ograniczeń, bez wypominania, właśnie dlatego, że kocha. Nasze ofiarowanie się również powinno być podobne, z miłości. Nie ma innego motywu składania ślubów, jak tylko miłość do Boga i powinna być naszym znakiem rozpoznawalnym, powinna zajmować nasze myśli, nasze gesty, nasze słowa – mówił kaznodzieja. „Gorliwość” jest słowem współsemantycznym z „ofiarować się” i je dookreśla. Gorliwy to ten, który płonie, który z wielkim zapałem, z wielkim oddaniem, z wielką pasją wykonuje swoje powołanie i nie ma w tym cienia przymusu, ponieważ gorliwość wypływa zawsze z miłości. Gorliwość natomiast łączy się z wytrwałością i nią się definiuje i nie jest ona domeną młodych ludzi, lecz gorliwość powinna być własnością każdego człowieka, której to przykładem są starzec Symeon i prorokini Anna, tak długo oczekujący Mesjasza.

„Obchody Dnia Życia Konsekrowanego, które po raz pierwszy odbędą się 2 lutego tego roku (1997), chcą pomóc tak całemu Kościołowi, aby jeszcze bardziej docenił świadectwo osób, które wybrały naśladowanie Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, jak też samym osobom konsekrowanym, będąc dla nich doskonałą okazją odnowienia przyrzeczeń oraz wzmocnienia uczuć, które powinny ożywiać ich oddanie się Panu” zacytował na koniec ojciec Fabian słowa Jana Pawła II w Orędzie na Dzień Życia Konsekrowanego, dodając, że taki sam cel przyświecał papieżowi Franciszkowi, kiedy rok temu ogłaszał rok życia konsekrowanego. I dodał jeszcze za Janem Pawłem II, iż „ofiarowanie w świątyni zostaje niejako pomnożone przez oddanie się tylu na świecie serc konsekrowanych.”

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje profesje zakonne.

Dzień Życia Konsekrowanego – mówił przed błogosławieństwem J.E. abp Józef Kupny – jest okazją do innego spojrzenia na takie życie – pozbycia się stereotypów i patrzenia na nie przez pryzmat poświęceń i wyrzeczeń. Metropolita wrocławski życzył zgromadzonym wytrwałości i gorliwość aby stawali się wyraźnym, widocznym znakiem przynależności i miłości do Chrystusa. „Prowadźcie współczesny świat do Syna Bożego” – zakończył ordynariusz wrocławski.

Za: www.franciszkanie.com