Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Eugeniusza Daleckiego MSF

Ks. Eugeniusz urodził się 29.12.1955 r. w Zgorzelcu, przez 8 lat szkoły podstawowej był ministrantem, a 20.08.1975 r. po ukończeniu technikum wstąpił do Zgromadzenia MSF. 08.09.1976 r. złożył pierwszą profesję w Bąblinie, a 08.09.1979 r. złożył profesję wieczystą w Kazimierzu Biskupim. 24.05.1981 r. przyjął święcenia diakonatu, a 12.06.1982 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kazimierzu Biskupim.

Po święceniach przez rok pracował na parafii w Szczytnej, następnie skierowany został na studia z Prawa Kanonicznego, które ukończył licencjatem. Wykładał Prawo Kanoniczne w nowicjacie i w WSD MSF, był Dyrektorem Studiów, pracował w Redakcji „Posłańca Świętej Rodziny”, pełnił funkcję cenzora Wydawnictwa „Posłaniec”. Przez dwa lata pracował w Ekipie Rekolekcyjno-Misyjnej. 10.03.2003 r. trafił do sanktuarium maryjnego w Górce Klasztornej, gdzie do ostatnich chwil swego życia pomagał duszpastersko oraz redagował strony internetowe: Zgromadzenia i sanktuarium góreckiego. W 2003 r. dotknięty został ciężką chorobą i przeszedł kilka poważnych operacji, przeżywając nawet śmierć kliniczną. 04.12.2012 r. trafił do szpitala z silnym bólem w klatce piersiowej, tam zmarł przed północą na zawał serca.

Ks. Eugeniusz Dalecki MSF przeżył 57 lat, z czego 36 jako Misjonarz Świętej Rodziny, 30 jako kapłan i 15 jako wykładowca Prawa Kanonicznego. Posiadał bardzo dobrze usystematyzowaną wiedzę z zakresu Prawa Kanonicznego, dlatego też pracował w licznych komisjach, związanych z przygotowaniem do kapituł na szczeblu prowincjalnym czy generalnym. Służył Zarządowi Prowincjalnemu swoją fachową wiedzą w sytuacjach wymagających pogłębionej znajomości Prawa Kanonicznego. Służył Bogu i ludziom ofiarnie i z życzliwością, na miarę swych możliwości i zdrowia.

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 r., w Górce Klasztornej, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia, w jego ostatniej ziemskiej wędrówce towarzyszyło mu blisko 60 kapłanów, w tym kilku diecezjalnych, a także bracia zakonni, nowicjusze, seminarzyści oraz licznie zgromadzona rodzina i parafianie. Mszy św. przewodniczył Przełożony Prowincjalny Ks. Marian Kołodziejczyk MSF, a słowo Boże wygłosił Ks. Piotr Lipski MSF. Śp. Ks. Eugeniusz spoczął na cmentarzu góreckim, w gronie współbraci MSF.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Opracował Ks. Bogdan Mikutra MSF, Sekr. Prow.