Licheń: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Księża i bracia marianie, pełniący posługę duszpasterską w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, obchodzili dziś swoje święto. 8-go grudnia przypada bowiem święto patronalne mariańskiego zgromadzenia – uroczystość ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Kulminacyjnym punktem obchodów dzisiejszych uroczystości była Msza Święta konwentualna, w trakcie której księża i bracia marianie odnowili swoje śluby zakonne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa). Rozpoczęła się ona punktualnie o godz. 17:00 w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Uroczystą Eucharystię koncelebrowało 28 kapłanów. Wśród nich byli m.in. mariański arcybiskup Jan Paweł Lenga, ks. Krzysztof Jędrzejewski, przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów  w Licheniu, ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu, a także ks. Eugeniusz Makulski, kustosz senior licheńskiego sanktuarium. W trakcie Mszy św. zakonnicy dziękowali Bogu za dar powołania i modlili się o dalsze łaski na kolejne lata życia i posługi w zgromadzeniu.

Modlitwie przewodniczył abp Jan Paweł Lenga. Homilię do zgromadzonych wiernych, którzy wspólnie z kapłanami modlili się dzisiejszego wieczoru, wygłosił przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej, ks. Krzysztof Jędrzejewski:

„My wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby żyć bez grzechu, żyć w łasce uświecającej i Maryja Niepokalanie Poczęta jest dla nas doskonałym i pięknym wzorem, który mamy w swoim życiu naśladować. Życie w świętości nie jest tylko dla wybranych, ale przede wszystkim jest do tego życia powołany każdy z nas, każdy człowiek.”

Na zakończenie Mszy św. wierni zgromadzeni na Eucharystii wyrazili swoją wdzięczność za posługę pełnioną przez kapłanów. Poprzez życzenia i kwiaty złożyli na ich ręce podziękowania za wszelkie dobro, życzliwość i pomoc w ziemskiej wędrówce prowadzącej do Boga.

W samo południe natomiast we wspomnianym kościele parafialnym wierni modlili się podczas obchodzonej dziś Godziny Łaski. Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech, powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.”. Pochylając się nad tą prośbą swojej patronki księża marianie także włączyli się w to wspaniałe dzieło poprzez wspólną modlitwę różańcową.

Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna dla wszystkich zakonników z mariańskiego zgromadzenia, gdyż Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z charyzmatów danych zakonnikom przez założyciela, bł. Stanisława Papczyńskiego. Charyzmat ten pokazuje  prawdę, iż Maryja, pełna łaski, wybrana przez Boga na Matkę Syna Człowieczego, została od poczęcia zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Dogmat ten został publicznie ogłoszony dnia 8 grudnia 1854 roku przez papieża bł. Piusa IX.

Zgromadzenie Księży Marianów, którego Maryja Niepokalanie Poczęta jest patronką,  jest pierwszym męskim zakonem powstałym na ziemiach polskich, który pomimo licznych zawirowań polityczno-historycznych na przestrzeni dziesięcioleci, przetrwał do czasów współczesnych. Założył je bł. o. Stanisław Papczyński w drugiej połowie XVII w. Pragnął on, aby nowa wspólnota zakonna w sposób szczególny szerzyła cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pomagała duszom cierpiącym w czyśćcu oraz otaczała swą opieką najuboższych i najbardziej zaniedbanych duchowo wiernych.

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  obecnie zrzesza około 600 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych, którzy pracują w 18 krajach na całym świecie. Swoją posługę pełnią zgodnie z hasłem „Pro Christo et Eclesia” (za Chrystusa i Kościół) wcielając w  życie charyzmaty podarowane przez swojego założyciela, bł. o. Stanisława Papczyńskiego.

Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym