Wydarzenia związane z 25. rocznicą kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego

ocdW klasztorach karmelitów bosych trwają uroczystości związane z 25. rocznicą kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, która odbyła się 17 listopada 1991 r. Szczególny wymiar mają one w Czernej i w Wadowicach, gdzie urządzono tridua ku czci tego odnowiciela Karmelu w Polsce, wyniesionego ćwierć wieku temu na ołtarze. O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, który był zaangażowany w końcowy okres procesu kanonizacyjnego w Rzymie, zauważa, że św. Rafał jawi się dziś jako patron i orędownik szczególnie dla nas, swych rodaków. „Żył przecież w czasach o wiele trudniejszych niż nasze: w szkole nie mógł się uczyć w języku ojczystym, na ulicach swego rodzinnego miasta Wilna od dziecka widział wojskowe oddziały zaborcy, jego gimnazjum znajdowało się naprzeciw klasztoru zamienionego na więzienie polityczne, z którego wychodziło się albo na szubienicę albo na Sybir” – przypomniał karmelita, nawiązując też do długoletniej katorgi syberyjskiej i lat emigracji na Zachodzie, jakie były udziałem Rafała Kalinowskiego.

Zdaniem tego konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Kościół wpisując Rafała Kalinowskiego w poczet świętych 25 lat temu, na przełomie tysiącleci, ukazał w nim człowieka autentycznej modlitwy, oddanego służbie bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych. „Dla każdego Polaka jest on ponadto wzorem rzetelnej, nie romantycznej, służby Ojczyźnie, w obecnym, konkretnym okresie jej historii, bez biernego oczekiwania na nadejście lepszych czasów” – dodał.

Z związku z niedawną 109. rocznicą śmierci Rafała Kalinowskiego, która przypadła 15 listopada, wierni mogli po wszystkich Mszach św. nawiedzić celę wyniesionego na ołtarze zakonnika na I piętrze klasztoru w Wadowicach oraz ucałować jego relikwie. 16 listopada w wadowickim klasztorze rozpoczęło się Triduum ku czci św. Rafała i chór z parafii św. Stanisława w Andrychowie zaśpiewał „Akatyst” ku czci Matki Bożej. O. Łukasz Piskulak podzielił się natomiast refleksją o ekumenizmie Kalinowskiego i jego otwartości na kult maryjny w Kościołach Wschodnich. 17 listopada, w dokładny dzień 25-lecia kanonizacji św. Rafała przez Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie, uroczystości jubileuszowe odbyły się w Czernej, gdzie znajduje się grób św. Rafała i centralne miejsce jego kultu w Polsce. Głównym celebransem i kaznodzieją był o. prowincjał Tadeusz Florek OCD z Krakowa. 19 listopada wieczorem uroczystej sumie ku czci św. Rafała w sanktuarium wadowickim „na Górce” będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prał. Edward Staniek.

Tridua ku czci św. Rafała celebrowane są także w innych klasztorach karmelitów bosych –zwłaszcza w Kluszkowcach na Podhalu oraz we Włoszczowicach w diecezji kieleckiej.

Źródło: ekai.pl

Nadesłał: Szczepan T. Praśkiewicz OCD