Zakończenie Kapituły Generalnej Salwatorianów w Krakowie

(…) Od tego ranka, większość z nas zacznie powracać już do naszego miejsca posłannictwa. Wrócimy do miejsc naznaczonych wieloma zmianami, niejednokrotnie konfliktami i trudami. Jednakże, zobaczmy te miejsca jako nowe możliwości! Warto przypomnieć sobie, ze zmiany, z jednej strony, często nas niepokoją, martwią, zabierają bezpieczeństwo, ale także są dla nas wyzwaniem, by rozeznawać nowe wskazania, by, jako salwatorianie, realizować nowe projekty w służbie Królestwu Bożemu (…)”.

CZYTAJ CAŁĄ HOMILIĘ NA ZAKOŃCZENIE KAPITUŁY GENERALNEJ (W PDF)

Więcej (zdjęcia) na: www.sds.sds.org