Home WiadomościZ kraju ZAPROSZENIE: Sympozjum na UŚ – Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego

ZAPROSZENIE: Sympozjum na UŚ – Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego

Redakcja

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną w Wydziale Teologicznym UŚ pt. Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad dziedzictwem Ojców Pustyni i Jana Kasjana (365-435). Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału teologów i studentów teologii, mnichów i mniszki, zakonnice i zakonników, także historyków, patrologów, duszpasterzy, grupy modlitewne i ewangelizacyjne. 


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.

I Padri del deserto e Giovanni Cassiano, padre del monachesimo occidentale. Nel 50° anniversario della proclamazione del decreto sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis.
Termin: 25 – 26 września 2015 r.

Wydział Teologiczny UŚ ul. Jordana 18, Katowice

Organizatorzy: ks. dr hab. Andrzej Uciecha Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL UŚ; ks. dr Arkadiusz Nocoń, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy

50. rocznica ogłoszenia dekretu „Perfectae caritatis” Soboru Watykańskiego II stanowi świetną okazję do pogłębionych badań źródeł duchowości Europy w kontekście współczesnych przemian kulturowych, społecznych wyzwań i ideologicznych zagrożeń. Celem konferencji jest naukowa refleksja nad dziedzictwem Jana Kasjana (365-435), „inicjatora i myśliciela” w pierwszym okresie kształtowania się monastycyzmu zachodniego (ok. 339-435). Ten mistrz życia duchowego, asceta i mnich, uważany jest powszechnie za twórcę syntezy duchowości wschodniej i zachodniej, z której czerpały kolejne pokolenia wybitnych Europejczyków, jak Kasjodor, św. Benedykt z Nursji, św. Tomasz z Akwinu, św. Ignacy Loyola, św. Teresa z Avili. Duchowe bogactwo Kasjana posiada swoje źródło w doświadczeniu Ojców Pustyni. Chrześcijanin we współczesnym świecie może nie tylko podziwiać świętą mądrość egipskich mnichów, ale także starać się naśladować ich życie, w tym co dotyczy radykalizmu na drodze przebóstwienia, czyli bycia coraz bardziej na „Boży obraz i podobieństwo” (por. Rdz 1, 26-27). Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału teologów i studentów teologii, mnichów i mniszki, zakonnice i zakonników, także historyków, patrologów, duszpasterzy, grupy modlitewne i ewangelizacyjne, wszystkich tych, którzy nie boją się podjąć poważnej i odważnej refleksji nad dziedzictwem europejskiego monastycyzmu i odpowiedzialną oceną jego współczesnej kondycji. Chcemy wydobyć bogactwo pastoralno-profetycznych aspektów duchowości Jana Kasjana i mnichów egipskich, którzy w czasach wczesnego chrześcijaństwa prorokami i „znakiem sprzeciwu”. W pierwszym dniu obrad („klasycznym”) przewidziano interesujące referaty zagranicznych i polskich badaczy specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce monastycyzmu wczesnochrześcijańskiego i reguł zakonnych. W drugim zaś dniu planujemy ćwiczenia i intensywną pracę w grupach, którą poprowadzą zakonni mistrzowie życia duchowego inspirowani myślą Jana Kasjana i egipskich Ojców pustyni!


Program konferencji:

25.09.2015 piątek

„Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami” (Mt 23, 10)

9.30 Wprowadzenie – ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (WTL UŚ)

tłumaczenie z włoskiego ks. dr Arkadiusz Nocoń

10.00 Ks. Alexey Yandushev-Rumyantsev (Katolicki Instytut Teologiczny św. Jana Chryzostoma Sankt Petersburg, Russia) La soteriologia in San Giovanni Cassiano (Soteriologia u św. Jana Kasjana

10.40 Roberto Fusco (Roma, Università Pontificia Salesiana),

Povertà e ricchezza negli scritti di Giovanni Cassiano, con uno sguardo alla letteratura monastica della tarda antichità. (Ubóstwo i bogactwo w pismach Jana Kasjana ze spojrzeniem na literaturę monastyczną późnego antyku)

11.20 przerwa kawowa

11.55 ks. dr Arkadiusz Nocoń (Roma, Pontificia Università Gregoriana),

La donna negli scritti di Giovanni Cassiano (Kobieta w pismach Jana Kasjana)

12.35 pytania do Mistrza

13.00 – 15.00 przerwa

Walka z „demonem południa”

15.00 s. dr Małgorzata Anna Borkowska OSB (Staniątki)

O przydatności nauk Ojców Pustyni do formacji monastycznej dzisiaj

15.30 o. dr Szymon Hiżycki OSB Tyniec – Meandry czystości według Jana Kasjana

16.00 pytania do Mistrza

16.30 dr Przemysław Piwowarczyk UŚ – Monastycyzm manichejski w Egipcie jako konkurencja dla monastycyzmu chrześcijańskiego

17.00 ks. dr hab. Andrzej Uciecha UŚ – Między walką a ekstazą. Kasjan mistrzem kontemplacji

17.30 pytania do Mistrza

 

26.09.2015 sobota Ćwiczenia i praca w grupach

„Módl się i pracuj”

9.00 Wprowadzenie

grupy zmieniają Mistrzynię/Mistrza według planu (godz. 9.15-10.00; 10.15-11.00; 11.15-12.30) i przechodzą do kolejnej sali (nr 103; nr 104; nr 105)

Mistrzyni s. dr Małgorzata Anna Borkowska OSB (sala nr 103): Białe i bure. Życie codzienne mniszki;

tekst: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1 Gerontikon. Księga starców;

Mistrz ks. dr Janusz Śliwa SJ (sala nr 104): Mądrość przewodnictwa duchowego i sztuka komunikacji,

tekst: Jan Kasjan, Rozmowa II, O rozpoznawaniu myśli, Rozmowy z Ojcami…, s. 105-137;

Mistrz o. Tomasz Maniura OMI (sala nr 105): Duchowy NordKapp w Niniwa Team,      

tekst: Jan Kasjan, Rozmowa V, O ośmiu wadach głównych, Rozmowy z Ojcami…, s. 201-241.

 

UWAGA: Uczestników konferencji zachęcamy do wcześniejszego przygotowania w formie pogłębionej lektury i medytacji wskazanych fragmentów Gerontikon i Rozmów z ojcami.

Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1, Rozmowy I-X, tłum. A. Nocoń, Źródła Monastyczne 28, Kraków 2002²]

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1 Gerontikon. Księga starców, Źródła Monastyczne 4, Kraków 2007³

 

Dane kontaktowe: ks. dr hab. Andrzej Uciecha – 889 218 099.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 100 zł, dla studentów 50 zł. W opłatę konferencyjną nie wchodzą koszty posiłków.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda