Home WiadomościZ kraju Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: III Krajowy Kongres

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: III Krajowy Kongres

Redakcja

Ponad 200 uczestników przyjechało na III Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie odbyło się w dniach 22 – 24 września 2017 r. w Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Konstancinie-Jeziornie. Hasłem tegorocznego kongresu były słowa: Zjednoczeni, aby służyć. Spotkanie transmitowało radio Pallotti.FM.

Kongres rozpoczął się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. Mariusz Małkiewicz SAC, rektor pallotyńskiej wspólnoty miejscowej i Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie. Ks. Małkiewicz we wstępie zaznaczył, że w tych dniach we wspólnocie miejscowej jest obecna także kopia Obrazu Jasnogórskiego, peregrynująca po męskich wspólnotach zakonnych. Homilię wygłosił ks. Rory Hanly SAC, sekretarz Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Maryja jest w sercu Wieczernika – powiedział ks. Hanly. – Ona ma wszystkich nas w swoim sercu. Kiedy myślimy o tym szczególnym doświadczeniu świętego Wincentego, duchowych zaślubinach z Maryją to on doświadczył Maryi jako Tej, która chce się z nim podzielić wszystkimi swoimi skarbami. Najcenniejszym skarbem, skarbem wszystkich skarbów jest Jezus.

O godz. 19:00 s. M. Anna Ozon SAC, przewodnicząca Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK otworzyła pierwszą sesję kongresu. 

Trzeci Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego uważam za otwarty! – powiedziała s. Ozon

Zebrani nauczyli się także piosenki przygotowanej specjalnie na tegoroczny kongres. Nosi ona taki sam tytuł jak hasło spotkania – Zjednoczeni, aby służyć. Po rozpoczęciu trzydniowej sesji miała miejsce prezentacja grup przybyłych do Konstancina. Każda z grup zaznaczyła położenie swojej wspólnoty na specjalnie przygotowanej mapie kongresowej. 

O godz. 21:00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci bł. Elżbiety Sanny – Pierwszej Damy Zjednoczenia. Modlitwie przewodniczył ks. Artur Stępień SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Polsce oraz radca prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC. Relikwie Błogosławionej zostały wniesione w uroczystej procesji. Nieśli je członkowie wspólnoty ZAK Sempre piu, którzy byli ubrani w tradycyjne sardyńskie stroje. W kazaniu ks. Stępień podkreślił ofiarność bł. Elżbiety, która jak ewangeliczna wdowa oddała Bogu wszystko jednocześnie okazując względem Niego pełne zaufanie. Po błogosławieństwie każdy z modlących się mógł oddać cześć Bogu poprzez ucałowanie relikwii bł. Elżbiety Sanny. Dokonało się to przy akompaniamencie sardyńskiej muzyki sakralnej. 

23 września rozpoczął się w konstancińskim domu medytacją biblijną dla uczestników Kongresu. Po śniadaniu, o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, wygłosił konferencję pt. Posłani, aby odnowić świat. Mówiąc o unikalnym powołaniu świeckich, o. Schulz zauważył, że – Chrzest jest momentem przekazującym wszystkim misję apostolską. – Tym, który stwarza świat i odnawia jest Duch Święty. Trzeba Go wzywać. My z Nim współpracujemy

Prelegent zachęcał, aby uczyć się chodzenia za Bogiem pośród ciemności – jak czyniła to św. Matka Teresa z Kalkuty. By apostołować w środowiskach, w których każdy żyje – domach, w miejscach pracy, nauki. O. Schulz podał także przymioty apostolstwa, którym są:

profesjonalizm w każdym działaniu, mądra etyczność, zaangażowanie duchowe, czyli zjednoczenie z Bogiem w działaniu. One gwarantują, że apostolstwo będzie skuteczne, owocne. Z indywidualnego apostolstwa należy wywieść plan apostołowania dla wspólnoty i odwrotnie.

Kolejnym punktem Kongresu były spotkania panelowe – Zjednoczeni… – cechy apostolstwa oraz …aby służyć – formy apostolstwa. Ks. Artur Stępień SAC prowadził spotkanie o rozeznawaniu indywidualnym i wspólnotowym – Zjednoczeni… aby słuchać. Prelegent mówił o echach ludzkiego wnętrza, a także ukazał model pallotyńskiej nawigacji. Iza Owczaruk ze Wspólnoty Płomień Pański zaprosiła, by rozważyć temat Zjednoczeni… aby budować więzi. Poruszone zostały zagadnienia współpracy i relacji, więzi a wolności oraz jedności a różnorodności. Kolejne spotkanie, zatytułowane Zjednoczeni… aby apostołować bez granic, prowadził ks. Stanisław Stawicki SAC. Podczas konferencji zebrani usłyszeli m.in. o dwóch obliczach ZAK – apostolskim i katolickim oraz o sposobie apostolstwa bez granic. Ostatnim panelem do wyboru był ten prowadzony przez Zbigniewa Wołąkiewicza ze Wspólnoty Betlejem. Przybyli na nie rozważali temat apostolstwa w codzienności i szukania Boga we własnym domu – Zjednoczeni… aby żyć

Druga część spotkań panelowych została zatytułowana …aby służyć – formy apostolstwa. Maria Wojnar ze Wspólnoty Betlejem oraz Teresa Toms ze wspólnoty Królowej Apostołów, przedstawiły temat Modlitwa…aby służyć. Prelegentki podjęły zagadnienia takie jak apostolstwo modlitwy oraz spotkania modlitewne w domach, wspólnotach, parafiach i instytucjach. Temat Rodzina…aby służyć o codziennej modlitwie rodzinnej, wierności małżeńskiej i rodzinie jako domowym Kościele, przygotowali Klaudia Tesarczyk ze Wspólnoty Betlejem oraz Małgorzata Zagórska-Fulara ze Wspólnoty Sychar. Natomiast ks. Krzysztof Morawik SAC z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji opowiedział o głoszeniu Jezusa we współczesnym świecie – Nowa ewangelizacja…aby służyć. Panel pod tytułem Dzieła miłosierdzia…aby służyć prowadzili ks. Andrzej Partika SAC z częstochowskiej Doliny Miłosierdzia i Jolanta Grzybowska z Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Mówili oni o trosce o człowieka najbardziej potrzebującego oraz o wolontariacie hospicyjnym jako sposobie apostołowania. Misje…aby służyć to temat zaprezentowany przez ks. Jerzego Limanówkę SAC z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl wraz z s. M. Małgorzatą Wyrodek SAC z Centrum Misyjnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Słuchacze zapoznali się m.in. z zagadnieniem wolontariatu misyjnego oraz adopcji serca. Marek Kalka ze Wspólnoty Betlejem i Katarzyna Kurkowska ze Wspólnoty Świętej Rodziny podjęli problem bycia i apostołowania we własnej parafii – Parafia…aby służyć

O godzinie 15:00 uczestnicy Kongresu modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów. Następnie, podzieleni na 15 zespołów, udali się do grup dzielenia. W małych gronach można było podzielić się refleksjami po usłyszanych treściach oraz swoim doświadczeniem Zjednoczenia i służby w środowiskach życia.

Eucharystii o godz. 17:30 przewodniczył ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Homilię wygłosił prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie, ks. Krzysztof Wernicki SAC. Po Mszy Świętej i kolacji odbył się Wieczór na patio. Zebrani zatańczyli poloneza, a także – dzięki grupie Sempre piu z Konstancina – modlili się tańcem. Był także czas na karaoke. Następnie w kaplicy miała miejsce modlitwa uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi.

Poranek 24 września był dla ducha i dla ciała – modlitwa poranna i śniadanie. Następnie konferencję Zjednoczeni, aby służyć wygłosiła Donatella Acerbi, przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prelegentka mówiąc, że pokora otwiera możliwości pragnienia jedności dodała: Bycie w jedności to nasze pierwsze i najskuteczniejsze świadectwo dawane o Panu, za którym idziemy.

Przewodnicząca zauważyła, że Kościół Komunii nie może być oddzielony od Kościoła Służby. Natomiast prawdziwa jedność powstaje, gdy zjednoczona jest służba wspólnoty.

Powołani do apostolstwa to nazwa debaty podsumowującej III Krajowy Kongres ZAK. Prowadzili ją s. M. Monika Cecot SAC oraz ks. Marek Chmielniak SAC. Wzięli w niej udział goście – pallotyn, pallotynka oraz świeccy członkowie ZAK oraz kandydaci do wspólnoty. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami bycia we wspólnocie Zjednoczenia. Każdy miał możliwość opowiedzenia czym dla niego jest ZAK. 

Zwięczeniem Kongresu była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Waldemara Pawlika SAC, I radcy prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla. Homilię natomiast wygłosił ks. Stanisław Stawicki SAC. W trakcie Eucharystii do Zjednoczenia zostało przyjętych kilkunastu członków, którzy złożyli akt osobistego zaangażowania apostolskiego. Na koniec ks. Pawlik poświęcił kongresowe świece, które każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę.

Al. Dominik Gaładyk SAC

Za: InfoSAC 26/09/2017 [26]

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda