Życzenia na Boże Narodzenie od Przewodniczącego KWPZM

Zdarzyć się może,
że spotkasz człowieka bez Boga;
ale nie znajdziesz Boga bez człowieka.
Zdarza się,
że ktoś rygluje drzwi, bo drugi może zranić;
Bogu to się nie zdarza.
Zdarzyć się może,
że człowiek czyni coś, jakby nie miał serca;
nie ma Boga bez serca.
Zdarzyło się w Betlejem,
Wszechmocny stał się Dotykalny,
Wcielony stał się Bliski,
można Go pokochać,
można też zranić.
Zdarzyło się nam,
żeśmy się urodzili…
Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w 2019 roku!

o. Janusz Sok, CSsR
Przewodniczący KWPZM