Kraków: bracia, kontemplatycy, pielgrzymi

Przełożeni prowincji, kustodii i delegatur franciszkańskich z 11 krajów: Polski, Czech, Węgier, Rosji, Słowacji, Litwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Uzbekistanu i Kazachstanu obradowali w Krakowie.

W kilkudniowym spotkaniu (21-24 października) wziął udział asystent generalny Konferencji Europy Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Jacek Ciupiński z Rzymu.

Jak powiedział nam sekretarz Cetusu o. Wiesław Chabros, „bracia zebrani na konferencji podzielili się aktualnymi informacjami z jurysdykcji oraz bieżącymi tematami istotnymi dla tej części Zakonu”.

21 października, w święto bł. Jakuba Strzemię, współpatrona krakowskiej prowincji franciszkanów, przełożeni wspólnie modlili się przy jego relikwiach, a 22 października razem pielgrzymowali do Sanktuarium św. Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

Wraz z wiernymi zgromadzonymi w świątyniach dziękowali za dar życia i dokonań tych świętych i polecali wstawiennictwu siebie i swoje wspólnoty.

„Żyli między nami ludzie, którzy mimo upływu czasu, wciąż przypominają nam o właściwej hierarchii wartości, o życiu zgodnym z sumieniem” – mówił krakowski prowincjał o. Jarosław Zachariasz.

W ostatnim dniu obrad wyżsi przełożeni modlili się razem z braćmi klerykami. Asystent generalny CEO przekonywał młodszych współbraci, że świat współczesny potrzebuje świętości, i zachęcał do wzbudzania w sobie pragnienia misyjności.

„Od nas zależy, czy ludzie będą blisko Boga. Trzeba być gotowym pójść gdziekolwiek jesteśmy potrzebni” – mówił o. Jacek Ciupiński. „Misyjność jest oznaką naszej wiary” – dodał na zakończenie.

jms

Za: www.franciszkanie.pl.