O. Piotr Skarga SJ „Sługą Bożym”

Jezuici zapraszają do wspólnej radości z tego, że starania o beatyfikację o. Piotra Skargi SJ weszły w decydującą fazę.

O. Jakub Kołacz SJ, prowincjał PME, napisał w swoim liście do współbraci: „Niech Ojciec Skarga, wybitny kaznodzieja i patriota, stanie się też naszym patronem i orędownikiem, a jak za życia inspirował wielu do służby Bogu, tak niech i teraz wskazuje nam drogę jeszcze większej doskonałości.”

Proces kanonizacyjny wybitnego jezuity zmarłego w 1612 r., którego działalność, pisma a zwłaszcza „Kazanie sejmowe” odcisnęły się na historii naszej Ojczyzny, rozbijał się o wiele proceduralnych przeciwności. Na szczęście obecnie (po zmianach w prawie kościelnym) te wysiłki  zmierzają ku szczęśliwemu finałowi.

Jezuici proszą o modlitwę nie tylko w intencji rzetelnego procesu beatyfikacyjnego ale również błogosławionych owoców płynących z wysiłku na rzecz uzdrawiania życia publicznego w naszej Ojczyźnie.

Trumna z ciałem Sługi Bożego Piotra Skargi SJ spoczywa w krypcie pod ołtarzem kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie.

Edykt ks. Arcybiskupa Stanisława Kardynała Dziwisza o procesie beatyfikacyjnym ks. Piotra Skargi


List Prowincjała o. Jakuba Kołacza o ks. Skardze

Drodzy Współbracia.

Przed paru dniami – 23 października br. – w mojej obecności Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, podpisał Edykt, w którym zwrócił się do wszystkich wiernych Kościoła krakowskiego o przekazanie do Kurii wszelkich dokumentów mających jakikolwiek związek lub dotyczących ks. Piotra Skargi SJ. Pismo to przedstawia też zwięzłą historię naszych starań, jakie na przestrzeni kilku ostatnich lat podjęliśmy w celu rozpoczęcia procesu, którego celem ma być wyniesienie na ołtarze naszego słynnego Współbrata.

Edykt Księdza Kardynała podsumowuje wszystkie te wysiłki i jest pierwszym formalnym krokiem zmierzającym do otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Pierwsza, uroczysta sesja będzie miała miejsce 8 grudnia 2014 roku w Domu Biskupów krakowskich. Wszystko to było możliwe dzięki wspomnianym naszym wysiłkom, które 10 października br. otrzymały formalną akceptację i zatwierdzenie watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Od tej chwili Ojcu Piotrowi Skardze SJ przysługuje tytuł „Sługi Bożego”.

Wyrażając Bogu wdzięczność za ten dar, proszę, abyśmy poinformowali o tym naszych wiernych i przyjaciół oraz abyśmy zintensyfikowali nasze modlitwy w intencji beatyfikacji. Niech Ojciec Skarga, wybitny kaznodzieja i patriota, stanie się też naszym patronem i orędownikiem, a jak za życia inspirował wielu do służby Bogu, tak niech i teraz wskazuje nam drogę jeszcze większej doskonałości.

AMDG
Jakub Kołacz SJ, prowincjał

Za: www.deon.pl.