Księga pamiątkowa dla o. prof. Władysława Kowalaka SVD

45 lat temu, z inicjatywy śp. o. Prof. Feliksa Zapłaty SVD, powstała na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie, specjalizacja misjologii.

Z tej okazji, dnia 18 października odbył się zjazd absolwentów tej specjalizacji.

Zjazd stał się okazją do wręczenia Księgi Pamiątkowej o. Prof. Władysławowi Kowalakowi SVD, następcy o. Feliksa Zapłaty SVD i długoletniemu kierownikowi najpierw Katedry Teologii Misji, a potem Kierownikowi Historii Religii.

O. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD urodził się 15 stycznia 1933 r. w Nieczajnie (archidiecezja poznańska). Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1946 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lipca 1957 roku. Przez wiele lat pracował jako wykładowca, a później jako Rektor w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

W roku 1969 podjął wykłady na ATK w Warszawie. Doktorat z teologii otrzymał w roku 1974, zaś habilitację (Geneza kargizmu na Nowej Gwinei) i docenturę z nauk teologicznych w zakresie historii religii w roku 1981. Dziesięć lat później w 1991 roku za dorobek naukowy i napisaną pracę pt: „Umbandyzm. Nowa religia w Brazylii”, otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1993 za całokształt dorobku naukowego otrzymał dyplom profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Od roku 1982/83 o. prof. Władysław Kowalak był Kierownikiem Katedry Teologii Misji, a od roku 1986 również Katedry Historii Religii ATK. Wychował wiele pokoleń misjologów polskich. Wypromował 75. magistrów i 6. doktorów, recenzował 110 rozpraw magisterskich i 15 doktorskich, brał udział w 30. habilitacjach i 25. przewodach profesorskich.

Od 1972 roku redagował Biuletyn Misjologiczno-Religioznawczy, ukazujący  się w „Collectanea Theologica” i należał do coetus cooperatorum tego czasopisma. Jest także współautorem Encyklopedii Katolickiej, będąc autorem około 100 haseł.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej 18 października z okazji zjazdu absolwentów, ks. Bp Jan Piotrowski, który jest także absolwentem misjologii – skierował pod adresem o. prof. Władysława Kowalaka następujące słowa: „Ks. Profesor wycisnął trwałe piętno na strukturach uczelni, wychował liczne pokolenia misjologów, jest uznanym autorytetem w dziedzinie misjologii w Polsce. Ks. Profesor postrzegany  jest nie tylko jako wybitny naukowiec, ale jest naszym wychowawcą i duchowym ojcem”.

Księga Pamiątkowa o. prof. Waładysławowi Kowalakowi wydana została przez Wydawnictwo VERBINUM w ramach serii „Materialy i Studia Księży Werbistów” i dostępna jest w sklepie internetowy na stronie Wydawnictwa.

Plurimos annos, Ojcze Wałdysławie! (jw / warszawa)

Za: www.werbisci.pl.