Licheń: spotkanie przyjaciół sanktuarium

W przypadającą 29 czerwca uroczystość św. Piotra i Pawła do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjechali przedstawiciele Duchowej Rodziny Mariańskiej oraz Wspólnoty Modlitewnej.

Mszy św. w licheńskiej bazylice w intencji osób duchowo związanych z Sanktuarium przewodniczył ks. kustosz Wiktor Gumienny MIC. Homilię wygłosił ks. Michał Kozak MIC, dyrektor domu rekolekcyjnego księży marianów w Sulejówku pod Warszawą. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do przypadającej uroczystości św. Piotra i Pawła, którzy „dali Kościołowi zaczątek wiary”. Mówił, że dzięki Ewangelii jesteśmy wszyscy zaproszeni do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa.

W dalszej części kazania ks. Kozak nawiązał do Maryi jako tej, która może być dla nas wzorem prawdziwej wiary: – Maryja jest niesłychanie wyraźnym znakiem wiary. Córka Abrahama, która zawierzyła słowu Boga i krok po kroku szła za Jezusem w doświadczeniu wiary. Maryja jest też szczególnym znakiem doświadczenia kryzysu w wierze. Wskazuje także konieczność tego, aby nasza wiara przeniknęła nasze życie. Odniósł się także do Wspólnoty Modlitewnej. Powiedział, że człowiek wybierający Boga w prostej modlitwie każdego dnia daje swojej wierze pokarm.

Przy wyjściu ze świątyni na wiernych czekała mała niespodzianka – każdy otrzymał dwie książeczki: z modlitwami do Jezusa Chrystusa oraz o duchowości chrzcielnej.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest miejscem modlitwy, skupienia i wyciszenia, ale także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił duchowych i fizycznych. Jego wygląd jest dziełem nie tylko posługujących tutaj od ponad sześćdziesięciu lat księży marianów, ale przede wszystkim sporej liczby darczyńców i dobrodziejów zrzeszonych w tzw. Duchowej Rodzinie Mariańskiej. Wiele osób przez szereg lat ofiarowywało, obok środków finansowych, swoje życiowe krzyże, trudy i cierpienia w intencji posługujących tu braci i księży marianów, by przesłanie przekazywane przez Maryję było głoszone i rozszerzało się.

Od 2012 roku przy licheńskim sanktuarium istnieje również Wspólnota Modlitewna zrzeszająca osoby modlące się w 7 intencjach obejmujących współczesne problemy świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Jest ona jedną z form realizacji przesłania Maryi skierowanego do licheńskiego wizjonera – Mikołaja Sikatki.

ra/xkt

Za: www.marianie.pl.