Rumunia: Kapituła prowincjalna duchowa i nadzwyczajna

Dużo młodości, morze czarnych habitów, a przede wszystkim pragnienie spotkania się i myślenia „o przyszłości”, jak przypomniał Minister generalny fr. Marco Tasca, obecny  na kapitule Braci Mniejszych Konwentualnych.

Prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, licząca obecnie 254 zakonników po ślubach wieczystych, co roku powiększa swoje szeregi i jest – pod tym względem – jedną z największych prowincji w Zakonie, a przy tym jedną z najmłodszych wiekowo. Jej członkowie przebywają w bardzo wielu krajach Europy, i nie tylko.

Kapituła duchowa służyła refleksji nad życiem duchowym i braterskim zakonników, szukając sposobów w jaki sposób „dotrzeć na drugi brzeg”, jak to ujął minister prowincjalny fr. Emilian Catalin, który wygłosił referat wstępny analizujący i syntetyzujący aktualną sytuację braci. Podczas pracy w grupach zastanawiano się nad najważniejszymi sprawami zakonnymi, takimi jak życie wiarą, życie braterskie, świadectwo życia rumuńskich franciszkanów; nie zabrakło też zagadnień o charakterze administracyjnym.
Życzenie Papieża Franciszka skierowane do osób konsekrowanych, aby „przebudzili świat” stało się życzeniem końcowym Ministra generalnego, któremu na kapitule towarzyszyli asystent generalny CIMP fr. Joaquín Agesta i prokurator generalny fr. Maurizio Di Paolo.

Po zakończeniu kapituły duchowej, zakonnicy przez dwa kolejne dni uczestniczyli w kapitule nadzwyczajnej, której głównym zadaniem było podjęcie decyzji w niektórych kwestiach związanych ze statutami prowincjalnymi.

Uczestnicy prosili Ducha Świętego, aby to On sam był przewodnikiem prowincji w jej wzroście duchowym.

Sekretarz prowincji

Za: www.ofmconv.net.