Licheń. Święto patronalne marianów

Księża i bracia marianie, posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, w niedzielę, 8 grudnia, obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która jest patronalnym świętem zgromadzenia.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest bardzo ważna dla wszystkich zakonników z mariańskiego zgromadzenia. To właśnie Maryję Niepokalaną, bł. Stanisław Papczyński wybrał na patronkę zgromadzenia, które założył:

„Ojciec założyciel rozpoznał tajemnicę Niepokalanego Poczęcia jako na tyle znaczącą, na tyle ważną i inspirującą, by jej właśnie dedykować zgromadzenie. Miłość do Matki Najświętszej – pełnej łaski, jak określił ją Anioł Gabriel w scenie zwiastowania, do jej otwartości na działanie Ducha Świętego, miała decydujące znaczenie, jak stwierdza ks. Homoncik – marianin, w dedykacji zgromadzenia”.

Zdaniem ks. Homoncika, bł. o. Stanisława Papczyńskiego możemy dziś określić mianem niejako wizjonera czy proroka, który na dwa wieki przed ustanowieniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, co miało miejsce 8 grudnia 1854 roku, wybrał właśnie Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą na patronkę założonej przez siebie wspólnoty zakonnej.

Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym męskim zakonem powstałym na ziemiach polskich, który pomimo licznych zawirowań historycznych i politycznych, przetrwał do dziś. Założył je bł. o. Stanisław Papczyński w 1673 roku. Pragnął on, aby nowa wspólnota zakonna w sposób szczególny szerzyła kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pomagała duszom cierpiącym w czyśćcu oraz otaczała swą opieką najuboższych i najbardziej zaniedbanych duchowo wiernych.

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zrzesza obecnie około 500 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych, którzy pracują w 18 krajach na całym świecie. Swoją posługę pełnią zgodnie z hasłem: „Pro Christo et Ecclesia” (za Chrystusa i Kościół) wcielając w życie charyzmaty pozostawione przez swojego założyciela – bł. o. Stanisława Papczyńskiego i odnowiciela zgromadzenia bł. Jerzego Matulewicza.

Licheń Stary, 06 grudnia 2013 r. 

Za: Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium