Łódzcy dominikanie mają nowego przeora

Ojciec Tomasz Nowak OP został nowym przeorem łódzkiego klasztoru oo. dominikanów. Wybór wspólnoty zaakceptował prowincjał. O. Nowak obejmie swój urząd 13 stycznia.

O. Tomasz Nowak przyjął święcenia kapłańskie w 2001 r. We wcześniejszych latach był m.in. submagistrem nowicjatu (wiceprzełożonym braci nowicjuszy) w Poznaniu i Warszawie, duszpasterzem młodzieży szkół średnich (Przystań) w Krakowie, duszpasterzem muzyków w Poznaniu, gdzie towarzyszył inicjatywę Wielbienia, której owocem są prowadzone od kilku lat rekolekcje „Na fali wielbienia”.

Wykłada homiletykę w Kolegium Dominikańskim w Krakowie. Gra na instrumentach perkusyjnych. Jest znanym duszpasterzem i rekolekcjonistą. Od 2014 r. pracuje w Łodzi.

Przez ostatnie 3 lata funkcję przeora pełnił w Łodzi o. Paweł Gużyński.

Za: www.deon.pl.