Logo 10 Kapituły Generalnej Towarzystwa Świetego Pawła

Znamy już logo 10 Kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, która odbędzie się w Ariccia w dniach od 25 stycznia do 15 lutego 2015 roku.

Logo kapituły swymi kolorami – czerwonym i czarnym nawiązuje do kolorów logo Towarzystwa Świętego Pawła. Rzymska cyfra X jest oczywiście nawiązaniem do 10 Kapituły. Natomiast grafika ilustrująca bezprzewodowy dostęp do Internetu  Wi-Fi symbolizuje otwarcie na świat cyfrowy, którym charakteryzuje się apostolstwo Towarzystwa Świętego Pawła. W logo wpisany jest cytat z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian: Wszystko czynię dla Ewangelii.

 ck

Za: www.paulus.org.pl.