Redemptoryści: nowy Dyrektor Biura Komunikacji

W grudniu 2014 r. o. Rafael Vieira Silva CSsR (Prowincja Goias, Brazylia) zrezygnował z powodu poważnej choroby na swoją prośbę ze stanowiska Dyrektora Biura Komunikacji Zarządu Generalnego w Rzymie. Zarząd przyjął rezygnację, podkreślając jednocześnie dobrze przez niego wykonywaną pracę. Życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia i dziękuje za znaczący wkład w budowę Biura Komunikacji.

Zarząd Generalny powołał z na to stanowisko jego dotychczasowego asysytenta, o. Biju Madathikunnel CSsR (Prowincja Liguori, Indie), dziękując mu za jego dyspozycyjność oraz życząc Bożego błogosławieństwa w tej ważnej pracy.

Biuro Komunikacji odpowiedzialne jest m.in. za odnowioną stronę Zarządu Generalnego: cssr.com.
Jest tam także robocza polska wersja. Zapraszamy do jej regularnego odwiedzania oraz promowania wśród rodziny, znajomych i w duszpasterstwie, szczególnie na parafialnych stronach internetowych.

mm

Za: www.redemptor.pl.