Lublin: Sympozjum u sercanów – „W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa”

Dnia 2 października 2014 roku w Domu Zakonnym Księży Sercanów w Lublinie (sala kolumnowa parafii Dobrego Pasterza) odbyło się sympozjum pod hasłem: W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa.

Sympozjum odbyło się w ramach obchodów 250. rocznicy ustanowienia przez Papieża Klemensa XIII w roku 1765 liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa dla Polski i Arcybractwa rzymskiego.

Sympozjum zorganizowane przez Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Serca Pana Jezusa, Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach oraz Parafię Dobrego Pasterza w Lublinie zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski. Wśród nich były licznie członkinie i członkowie instytutów życia konsekrowanego, m.in.: Benedyktynki Misjonarki, Kapucynki Serca Jezusowego, Sercanki z matką generalną i prowincjalną na czele, Wynagrodzicielki Serca Jezusowego, Siostry Sacré Coeur, Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Bracia Serca Jezusowego, Ojcowie Redemptoryści z Lublina i Tuchowa, przedstawiciel Jezuitów z Krakowa, Księża Sercanie z Krakowa-Płaszowa (z „Domus Mater”, parafii Matki Bożej Fatimskiej i Wydawnictwa Dehon), z Lublina i z Radnej Góry, alumni Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów ze Stadnik z księdzem rektorem i magistrem kleryków, nowicjusze sercańscy ze Stopnicy z księdzem magistrem i socjuszem, postulanci sercańscy z Pliszczyna z przełożonymi, a także liczne grono laikatu m.in.: z Dzieła Osobistego Poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa z Krakowa, Sercańskiej Wspólnoty Świeckich i Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego z Parafii Dobrego Pasterza w Lublinie, zaproszeni goście, parafianie oraz osoby indywidualne.

Sympozjum otworzył odpowiedzialny za Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Serca Pana Jezusa w Lublinie, przełożony domu zakonnego ks. Jerzy Wełna SCJ. Nawiązał on do spotkania przedstawicieli wspólnot zakonnych żyjących duchowością i pobożnością Serca Jezusowego, które odbyło się w 2012 roku w Kluczborku z inicjatywy Sercańskiego Ośrodka Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w celu przygotowania obchodu 250. rocznicy ustanowienia święta. Postanowiono wówczas skierować petycję do Pasterzy Kościoła w Polsce, aby nadać tej rocznicy odpowiednią rangę i włączyć poświęcone jej obchody do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. W ramach przygotowań odbyło się w 2013 roku ogólnopolskie sympozjum teologiczne pod hasłem Odnowić pamięć o miłości Bożej w Domus Mater księży sercanów w Krakowie-Płaszowie. Obecne sympozjum stanowi kontynuację podjętej wspólnie inicjatywy, aby szerzyć ideę kultu i nabożeństwa do Bożego Serca. Następnie głos zabrał wikariusz prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sercanów ks. dr Dariusz Salamon SCJ, przedstawiając istotne elementy wynagrodzenia oraz misji sercanów w tym dziele.

Przedpołudniową sesję prowadził ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ. Zostały wygłoszone następujące referaty: Idea wynagrodzenia w ujęciu Starego Testamentu (ks. dr Krzysztof Napora SCJ), Wynagrodzenie jako sposób ujmowania soteriologii (ks. prof. Janusz Królikowski – Tarnów), Problematyka wynagrodzenia w życiu świętych (od Ojców Kościoła do św. Małgorzaty Marii Alacoque) (ks. dr Czesław Noworolnik – Tarnów), Wynagrodzenie w przekazie Świętej z Paray-le-Monial, św. Klaudiusza de la Colombière i o. Leona Dehona (ks dr Leszek Poleszak SCJ – Stopnica), Wynagrodzenie w duchowości św. s. Faustyny Kowalskiej (ks. prof. Marek Chmielewski – Lublin), Czy i jak propagować dziś duchowość wynagrodzenia Sercu Jezusa w kontekście nauczania św. bpa Józefa Pelczara (s. dr Celina Natalia Tendaj SłNSJ – Kraków). Tę część sympozjum zakończyła Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym Dobrego Pasterza pod przewodnictwem ks. bpa prof. Józefa Wróbla SCJ, który wygłosił też homilię.

Sesji popołudniowej przewodniczył ks. prof. Janusz Królikowski, a referaty obejmowały następujące zagadnienia: Wynagrodzenie Sercu Jezusa w nauczaniu papieży XX i XXI wieku (ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ – Lublin), Eucharystia objawieniem i darem Najświętszego Serca Pana Jezusa w dziele wynagrodzenia (o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Toruń). Sympozjum podsumował rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach ks. dr Robert Ptak SCJ, zaś zakończyła wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem proboszcza ks. Andrzeja Gruszki SCJ.

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ

Za: www.sercanie.pl.