Poświęcenia klasztoru w Koszycach na Słowacji

W sobotę 27 września br. w podmiejskiej dzielnicy Koszyc na Słowacji – w Lorinciku – miała miejsce niecodzienna uroczystość poświęcenia nowowybudowanego klasztoru karmelitów bosych, który jednocześnie będzie służył jako dom rekolekcyjny dla osób potrzebujących duchowej odnowy, umocnienia wiary czy poznawania karmelitanskiego charyzmatu.

Klasztor z kaplicą łączącą część dla zakonników z częścią dla gości dedykowany jest Najświętszej Marii Pannie z Góry Karmel i św. Józefowi.

Uroczystość poprzedził program artystyczny z udziałem m.in. chóru z Dietwy w strojach ludowych oraz miejscowych artystów, ilustrowany na telebimie zdjęciami z przebiegu prac budowlanych. Po nim o godz. 10 rozpoczęła się Msza Święta, na początku której arcybiskup Bernard Bober, metropolita koszycki, dokonał aktu poświęcenia całego obiektu. Mszę Świętą koncelebrowało 52 kapłanów, wśród nich O. Albert Wach, inspirator karmelitańskiej fundacji w Lorincziku, który jako definitor generalny przybył z Rzymu, reprezentując władze centralne Zakonu. Prowincję Krakowską, do której przynależy Karmel na Słowacji, reprezentował o. Tadeusz Florek, prowincjał. Przybyli z nim również radni prowincjalni, a także współbracia z klasztorów w Krakowie i Zawoi, w tym bracia klerycy. Obok licznej rodziny karmelitańskiej – sióstr zewnętrznych z klasztorów karmelitanek bosych w Koszycach i Dietwie na Słowacji, karmelitanek Dzieciątka Jezus, karmelitanek misjonarek z Trzebini, różnych wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, Świeckiego Instytutu „Elianum”, a także osób noszących szkaplerz karmelitański – przybyło wielu kapłanów oraz pielgrzymów z licznych parafii rozsianych po całej Słowacji, które hojnie wspierały trwającą cztery lata budowę klasztoru w Lorincziku. Godny podkreślenia jest ogromny wkład wiernych i dobrodziejów z Lorinczika i okolic na wszystkich etapach fundacji, począwszy od ofiarowania dwuhektarowego leśnego terenu, poprzez kwestie urzędowe, wieloraką pomoc przy budowie, zaangażowanie w organizację i przebieg samej uroczystości. Do stosunkowo szybkiego postępu prac przyczyniły się znaczące ofiary wiernych i organizacji kościelnych, w tym karmelitów z zagranicy: z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Włoch. Dzięki pięknej, wymodlonej pogodzie, w uroczystości wzięło udział ok. półtora tysiąca osób, które ze względu na niewielkie rozmiary kaplicy musiały podczas Eucharystii pozostawać na zewnątrz.

Po Mszy Świętej, wyświetlanej na telebimie oraz transmitowanej przez katolickie radio „Lumen”, była możliwość zwiedzenia całego obiektu, w ramach „otwartych drzwi”, przed zamknięciem klauzury. Mieszkańcy Lorincika przygotowali dla przyjezdnych gości tradycyjny poczęstunek – gulasz i kołacze. Wszyscy otrzymali okolicznościowe płyty CD z pieśniami maryjnymi w wykonaniu miejscowego chóru „Przyjaciele Karmelu”.

Aktualnie wspólnota w Lorincziku liczy 4 braci – trzech kapłanów i jednego brata zakonnego – i jest jedną z trzech placówek karmelitów bosych na Słowacji. Dom rekolekcyjny dysponuje dziewięcioma jednoosobowymi pokojami (w razie potrzeby 2-osobowymi) oraz salą konferencyjną na ok. 100 osób. Klasztor położony jest na skraju dębowo-bukowego lasu, na obrzeżach Koszyc. Bracia planują rozpocząć przyjmowanie gości 15 października br., w uroczystość św. Teresy od Jezusa, której jubileusz 500-lecia narodzin inaugurujemy w tym roku.

Za: www.karmel.pl.