Międzynarodowe Sanktuarium Św. Anny

Międzynarodowe Sanktuarium Św. AnnyW dniach od 09 do 13 września na Górze św. Anny odbył Wielki Odpust Kalwaryjski Podwyższenia Krzyża św. Jak co roku w uroczystościach brało udział tysiące pielgrzymów.

W sobotę 12 września Mszy św. poprzedzającą Drogę Krzyżową na Kalwarii odprawił biskup opolski Andrzej Czaja, który także wygłosił kazanie. W koncelebrze w Grocie Lurdzkiej było około 80-ciu kapłanów. Na początku Mszy św. ks. Biskup dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający Międzynarodowe Sanktuarium św. Anny  Matki Najświętszej Maryi Panny na Górze św. Anny w diecezji opolskiej.

Wieczorem w Grocie Lurdzkiej obyło się nabożeństwo światła, któremu przewodniczył biskup ostrawsko-opawski Franciszek von Lobkowitz. W nabożeństwie brali udział także trzej biskupi z Opola i dwaj z Gliwic.

W niedzielę pielgrzymi brali udział w nabożeństwie Drożek Maryjnych. W kaplicy WNMP odbył się symboliczny pogrzeb. Następnie poniesiono statuę Maryi Wniebowziętej do Groty Lurdzkiej, gdzie została odprawiona suma odpustowa. Czterodniowy dopust zakończył się nabożeństwem fatimskich i procesją z figurą MB Fatimskiej na Kalwarii.
O. Błażej Kurowski OFM


Kongregacja ds. Duchowieństwa

Dekret 
o ustanowieniu Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny 
Matki Najświętszej Maryi Panny 
w Górze Świętej Anny, diecezja opolska

Rozpatrując prośbę z 15 września 2009, którą przedstawił J. E. abp Alfons Nossol, biskup Opola w imieniu Braci Mniejszych Franciszkanów, aby nadać Sanktuarium na Górze Świętej Anny tytuł Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny , w Górze Świętej Anny na terytorium diecezji opolskiej.

Uznaje się że:
– Sanktuarium, założone w 1480 r. i prowadzone przez polską prowincję św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych (OFM) cieszy się szczególną sławą ze względu na wizytę św. Jana Pawła II w dniu 21 czerwca 1983, jak również pobytem ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, a wówczas i prefekta Kongregacji ds. Doktryny Wiary;
– każdego roku Sanktuarium przyjmuje około 300 tysięcy wiernych pochodzących z różnych krajów europejskich, ale także z Ameryki, Afryki i Azji;
– Sanktuarium ze swoją sławną bazyliką mniejszą i kompleksem kalwaryjskim, złożonym z około czterdziestu  kaplic, znajduje się z rejonie pogranicza polsko czeskiego oraz niemieckiego;
– troska duszpasterska o parafię i pielgrzymów od wieków była powierzona Braciom Mniejszym Franciszkanom
– wśród celów istnienia Sanktuarium jest także i ten, by było ono ważnym centrum nauczania wiary, pobożności i formowania sumień ludu górnośląskiego, scalając w jeden organizm kościelny ludzi o różnym pochodzeniu narodowym (por. Statuty nr 12);
– przez pismo nr prot. 20093086 z 10 lutego 2010 r. niniejsza dykasteria przekazała, według swoich kompetencji, przedłożoną jej wersję statutów kierującemu Penitencjarnią Apostolska i Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentalnej, prosząc o zaznaczenie koniecznych poprawek;
– Penitencjaria Apostolska i Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentalnej, pismem nr prot. 262/10/I z 18 maja 2010 i nr prot. 597/09/L z 1 czerwca 2010 r., poinformowała tenże Dykasterię o przeanalizowaniu treści i propozycji Statutów, jak również nie wyrażając sprzeciwu wobec ustanowienia Sanktuarium, zaproponowała poprawki, które należało wprowadzić. 
     Po zapoznaniu się ze Statutem Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny w Górze Świętej Anny, uznano tej dokument za godny zatwierdzenia (zob. załącznik).

Niniejszym aktem ta Dykasteria w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1231 1232, ustanawia Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny w Górze Świętej Anny, na terenie diecezji opolskiej.

Z Watykanu, 26 sierpnia 2015 r.

Podpisali:
J. Em. Kardynał Beniamino Stella  J. E.
 
Joel Mercier Prefekt Arcybiskup tytularny Roty Sekretarz