Nadzwyczajne posiedzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetu Laterańskiego

Z - Foto  WitaszekW dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetu Laterańskiego.

Do Stowarzyszenia należą, studenci, absolwenci, wykładowcy, pracownicy i sympatycy Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz Instytutów afiliowanych.

W trakcie obrad dokonano zmian w Statucie oraz wybrano Przewodniczącego Stowarzyszenia, którym ponownie został kardynał Giovanni Battista Re, a także Radę Stowarzyszenia składającą się z pięciu członków. Pozostali dwaj członkowie są mianowani przez Rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Członkowie Rady Stowarzyszenia sprawują swój urząd przez trzy lata, z możliwością wybrania na kolejną kadencję.

Zgromadzenie nakreśliło listę programową działalności Stowarzyszenia:

  • promowanie lepszej komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia z wykorzystaniem bogactwa mediów i dystrybucji programów społecznościowych, telewizji, broszur oraz punktów informacyjnych,
  • organizowanie corocznej audiencji u Ojca Świętego dla wszystkich członków Stowarzyszenia,
  • organizowanie spotkań literackich  i studyjnych oraz konferencji i seminariów,
  • skomponowanie melodii, która będzie towarzyszyła każdemu wydarzeniu i spotkaniu wzmacniając poczucie tożsamości i przynależności do Stowarzyszenia.

W spotkaniu wziął udział prof. zwyczajny Gabriel Witaszek C.Ss.R., który reprezentował Akademię Alfonsjańską w Rzymie.

Za: Gabriel Witaszek cssr