O. Tomasz Nogaj SJ i jego „Dwie Ambony”

O. Tomasz Nogaj SJ popełnił nową publikację zatytułowaną „Dwie Ambony”? O jakich ambonach mowa? O tej kościelnej i łowieckiej. Skąd to połączenie?

Korzenie języka łowieckiego w Polsce sięgają głęboko w kulturę i tradycję naszego narodu. Często słowa i wyrażenia łowieckie przeplatają się ze słowami i wyrażeniami kościelnymi.

Ambona, pastorał, chorągwie bądź flagi, karawan, wieniec, obrączka, mnich, ceremonia i ceremoniał to tylko niektóre przykłady używania i tu, i tu wyrazów.

Książka pomoże nam zrozumieć jaki wpływ miał język kościelny na język łowiecki, a także ułatwi porównanie wiedzy na temat łowiectwa i jego związku z Kościołem w Polsce.

Zdobądź własny egzemplarz książki „Dwie Ambony” >> [TUTAJ]

RED.

Za: www.jezuici.pl.