Ojciec Zięba o Europie według Jana Pawła II

Jan Paweł II jako jedyny dostrzegał jedność Europy jako „fakt duchowy”, a nie tylko projekt polityczny i ekonomiczny – uważa ojciec Maciej Zięba

Dominikanin wziął udział 15 stycznia w Domu Arcybiskupów Warszawskich w debacie przed kanonizacją Jana Pawła II. Comiesięczne spotkania pod nazwą „Myśląc z Wojtyłą…” organizuje kardynał Kazimierz Nycz. Pierwsze miało tytuł „Myśląc z Wojtyłą… o Europie i świecie”.

Prezes Instytutu Tertio Millennio zwrócił przypomniał, że rdzeniem myślenia Karola Wojtyły o całej rzeczywistości, jest „teologiczny ogląd i duchowy wymiar”. Dotyczy to także myślenia o Europie i świecie. „Europa i świat są rzeczywistością duchową. Tak ją papież czyta” – mówił o. Zięba.

Podkreślił, że papież był „jedynym, który mówił, że jedność Europy jest faktem duchowym”. „Wszystkie ekonomiczne, militarne i polityczne podziały, które wydają się dramatyczne, są nieistotne wobec duchowej jedności. Istotą był dla Wojtyły ów duchowy wymiar, który jednak pozostaje realistyczny a nie idealistyczny. Papieska wizja jest wizją skuteczną. Jest to idealizm bardzo realistyczny” – zauważył o. Zięba.

Analizując współczesną kondycję Europy, dominikanin zauważył, że łatwo wchodzimy w powierzchowny ogląd wydarzeń i reaktywne działanie, zaś nauczanie Jana Pawła II z kolei pokazuje nam głębię. „Ten ogląd papieski powinien przypominać nam o głębszej warstwie. Jej powinniśmy poszukiwać i w nią się wsłuchiwać” – radził o. Zięba.

Zauważył, że widząc złożoność rzeczywistości, papież Jan Paweł II nie daje prostych recept, co – jak zaznaczył – „powinno nas przestrzec przed chęcią prostych rozwiązań” i uczyć podwójnego oglądu sytuacji oraz postawy dialogu. „Wojtyła zwraca także uwagę na samoświadomość Kościoła mówiąc, że dialog jest wymogiem etycznym a nie dyskursem politycznym” – powiedział o. Zięba.

Obok prezesa Instytutu Tertio Millennio i byłego prowincjała polskich dominikanów, w dyskusji wzięli udział: była premier i ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Hanna Suchocka oraz germanista, filozof i politolog Marek A. Cichocki.

Za: www.dominikanie.pl.