XXII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla (Pallotyni)

„Od uczestników Zebrania bardziej niż naśladowania Nikodema oczekuje się sposobu postępowania Abrahama pozwalającego prowadzić się przez Boga obietnicy” – powiedział na rozpoczęcie XXII Zebrania Prowincjalnego ks. Adam Golec, pierwszy Radca Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni).

XXII Zebranie Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla SAC rozpoczęło swoje obrady 4 lutego 2013 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie pod hasłem: „Dom, Świętość, Zjednoczenie. U źródeł ewangelizacji w nowych czasach”. Bierze w nim udział 52 uczestników, w tym 45 delegatów (20 delegatów, którym przysługuje uczestnictwo „z urzędu” oraz 25 delegatów przedstawicieli wspólnot Prowincji w Polsce i na świecie).

Po wprowadzeniu duchowym, przygotowanym przez ks. Wiesława Gułę, uczestnicy zgromadzili się na uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Adam Golec, reprezentujący Przełożonego Generalnego.

Podczas popołudniowej sesji inauguracyjnej delegatów i gości powitał przełożony Prowincji Chrystusa Króla – ks. Józef Lasak. Nawiązując do zakończonego roku jubileuszowego 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, Ksiądz Prowincjał podkreślił, że „jako Zebranie Prowincjalne i Prowincja stoimy przed wyzwaniem, jak przekuć pozytywne doświadczenia jubileuszowe na konkrety w życiu Prowincji. Jubileusz pozwolił nam bowiem z bliska doświadczyć piękna naszego charyzmatu, objawiającego się we współpracy wszystkich komponentów Zjednoczenia”.

Ksiądz Wicegenerał w swoim popołudniowym wystąpieniu podkreślił natomiast fakt, że obecne Zebranie odbywa się w szerokim kontekście wydarzeń w Kościele i Stowarzyszeniu, które powinny być inspiracją do poszukiwania nowych metod apostolstwa. „Przeżywany aktualnie Rok Wiary, 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II czy niedawny Synod Biskupów poświęcony Nowej Ewangelizacji; a na poziomie Stowarzyszenia: ostatnie Zebranie Generalne i jubileusz kanonizacji Założyciela, uświadomiły nam kolejny raz konieczność powrotu do własnych korzeni. Jesteśmy wezwani do szukania inspiracji właśnie w apostolskiej gorliwości św. Wincentego Pallottiego. On sam zaprasza do zaczerpnięcia ze źródeł jego charyzmatu, a jednocześnie mobilizuje do kreatywności w sposobach wyrażenia go w dzisiejszych czasach.”

Występująca w charakterze gościa, siostra Bernadetta Turecka, przełożona Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki), życzyła uczestnikom Zebrania, aby byli gotowi do wejścia na drogę rozpoznania Bożych planów wobec Prowincji i Zjednoczenia. „Zebranie Wasze ma wytyczony szczytny cel, zaprasza do refleksji nad życiem wspólnotowym, świętością i pallotyńską tożsamością. Jestem przekonana, że udział w nim oznacza gotowość na podjęcie drogi rozeznania, przemierzanej z sercem szlachetnym, pokornym i z potrzebną wytrwałością… Z pewnością to, co wypracuje Wasze Zebranie w odniesieniu do charyzmatu, a w nim do Zjednoczenia przyjdzie nam niejednokrotnie podejmować razem. Jako Pallotyńska Rodzina chcemy bowiem wspólnie odpowiadać na wielkie wezwanie Kościoła do Nowej Ewangelizacji” – mówiła dalej s. Bernadetta Turecka.

Ks. Lesław Gwarek, wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, występujący w imieniu ks. prowincjała Adriana Galbasa, nieobecnego z powodu równolegle odbywającego się Zebrania Prowincji poznańskiej, życzył „ojcom kapitulnym” między innymi radości i wdzięczności za rzeczy już dokonane, ale też optymizmu w planowaniu przedsięwzięć na przyszłość. W podobnym duchu wypowiadał się też ks. Aleksander Pietrzyk, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, podkreślając trwałość więzów łączących obie jednostki administracyjne Stowarzyszenia i życząc obradującym otwarcia się na działanie Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji.

Głos zabrał również ks. Romuald Uzabumwana, przełożony Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo-Belgia), który podziękował polskim Pallotynom za przekazanie charyzmatu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego ziemi rwandyjskiej i kongijskiej. Życzył również owocnego przeżycia Zebrania Prowincjalnego, którym ma zaszczyt brać udział na pełnych prawach uczestnika.
W pierwszym dniu obrad Zebranie ustaliło tryb swojej pracy i agendę spotkań. Następnie, odbyły się wybory na poszczególne funkcje na czas trwania Zebrania Prowincjalnego w celu usprawnienia jego przebiegu.

I tak na poszczególne funkcje zostali  wybrani:

  • Moderatorzy Zebrania: ks. Jan Oleszko oraz ks. Mirosław Mejzner;
  • Skrutatorzy: ks. Marcin Walicki, ks. Walery Dubyna oraz br. Antoni Rutkowski;
  • Sekretarze: ks. Grzegorz Kalbarczyk, ks. Łukasz Gołaś oraz dk. Grzegorz Świecarz;
  • Ojciec duchowny: ks. Wiesław Guła;
  • Członkowie Komisji ds. Wniosków i Uchwał: ks. Witalij Gorbatych, ks. Józef Ciupak, ks. Jacek Wróbel, ks. Łukasz Kopaniak, ks. Tomasz Pławny oraz ks. Grzegorz Młodawski;
  • Członkowie Komisji ds. Dokumentu Końcowego: ks. Andrzej Daniewicz, ks. Mariusz Małkiewicz, ks. Artur Stępień, ks. Sławomir Radulski;
  • Członkowie Komisji ds. Listów i Komunikatów Medialnych: ks. Jerzy Limanówka, ks. Piotr Jan Karp, ks. Wojciech Zubkowicz i ks. Mariusz Mąka;
  • Powołano też Mężów Zaufania: br. Adama Fułka, ks. Zygmunta Rutkowskiego i ks. Piotra Machnackiego. Ich rolą jest weryfikacja protokołów z poszczególny sesji obrad i rekomendowanie Zebraniu do zatwierdzenia.

Po ustaleniu składu poszczególnych komisji zakończono obrady pierwszego dnia Zebrania.

Zebranie Prowincjalne jest zwoływane przynajmniej raz w ciągu trzyletniej kadencji Zarządu Prowincjalnego. Zajmuje się ono badaniem życia prowincji i rozwoju apostolskiej działalności; planuje nowe zadania i podejmuje decyzje w ważniejszych sprawach prowincji, zwłaszcza w tych, które dotyczą nowych poczynań apostolskich i nowych form rządzenia albo pociągają za sobą dodatkowe, długofalowe zobowiązania dla prowincji; wydaje statuty i zarządzenia dla prowincji.

W imieniu uczestników XXII Zebrania Prowincjalnego –
Ks. Jerzy Limanówka SAC,
Przewodniczący Komisji ds. Listów i Komunikatów

FOTO-REPORTAŻ pierwszego dnia Zebrania