Home Wiadomości XXII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla (Pallotyni)

XXII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla (Pallotyni)

Redakcja

„Od uczestników Zebrania bardziej niż naśladowania Nikodema oczekuje się sposobu postępowania Abrahama pozwalającego prowadzić się przez Boga obietnicy” – powiedział na rozpoczęcie XXII Zebrania Prowincjalnego ks. Adam Golec, pierwszy Radca Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni).

XXII Zebranie Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla SAC rozpoczęło swoje obrady 4 lutego 2013 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie pod hasłem: „Dom, Świętość, Zjednoczenie. U źródeł ewangelizacji w nowych czasach”. Bierze w nim udział 52 uczestników, w tym 45 delegatów (20 delegatów, którym przysługuje uczestnictwo „z urzędu” oraz 25 delegatów przedstawicieli wspólnot Prowincji w Polsce i na świecie).

Po wprowadzeniu duchowym, przygotowanym przez ks. Wiesława Gułę, uczestnicy zgromadzili się na uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Adam Golec, reprezentujący Przełożonego Generalnego.

Podczas popołudniowej sesji inauguracyjnej delegatów i gości powitał przełożony Prowincji Chrystusa Króla – ks. Józef Lasak. Nawiązując do zakończonego roku jubileuszowego 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, Ksiądz Prowincjał podkreślił, że „jako Zebranie Prowincjalne i Prowincja stoimy przed wyzwaniem, jak przekuć pozytywne doświadczenia jubileuszowe na konkrety w życiu Prowincji. Jubileusz pozwolił nam bowiem z bliska doświadczyć piękna naszego charyzmatu, objawiającego się we współpracy wszystkich komponentów Zjednoczenia”.

Ksiądz Wicegenerał w swoim popołudniowym wystąpieniu podkreślił natomiast fakt, że obecne Zebranie odbywa się w szerokim kontekście wydarzeń w Kościele i Stowarzyszeniu, które powinny być inspiracją do poszukiwania nowych metod apostolstwa. „Przeżywany aktualnie Rok Wiary, 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II czy niedawny Synod Biskupów poświęcony Nowej Ewangelizacji; a na poziomie Stowarzyszenia: ostatnie Zebranie Generalne i jubileusz kanonizacji Założyciela, uświadomiły nam kolejny raz konieczność powrotu do własnych korzeni. Jesteśmy wezwani do szukania inspiracji właśnie w apostolskiej gorliwości św. Wincentego Pallottiego. On sam zaprasza do zaczerpnięcia ze źródeł jego charyzmatu, a jednocześnie mobilizuje do kreatywności w sposobach wyrażenia go w dzisiejszych czasach.”

Występująca w charakterze gościa, siostra Bernadetta Turecka, przełożona Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki), życzyła uczestnikom Zebrania, aby byli gotowi do wejścia na drogę rozpoznania Bożych planów wobec Prowincji i Zjednoczenia. „Zebranie Wasze ma wytyczony szczytny cel, zaprasza do refleksji nad życiem wspólnotowym, świętością i pallotyńską tożsamością. Jestem przekonana, że udział w nim oznacza gotowość na podjęcie drogi rozeznania, przemierzanej z sercem szlachetnym, pokornym i z potrzebną wytrwałością… Z pewnością to, co wypracuje Wasze Zebranie w odniesieniu do charyzmatu, a w nim do Zjednoczenia przyjdzie nam niejednokrotnie podejmować razem. Jako Pallotyńska Rodzina chcemy bowiem wspólnie odpowiadać na wielkie wezwanie Kościoła do Nowej Ewangelizacji” – mówiła dalej s. Bernadetta Turecka.

Ks. Lesław Gwarek, wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, występujący w imieniu ks. prowincjała Adriana Galbasa, nieobecnego z powodu równolegle odbywającego się Zebrania Prowincji poznańskiej, życzył „ojcom kapitulnym” między innymi radości i wdzięczności za rzeczy już dokonane, ale też optymizmu w planowaniu przedsięwzięć na przyszłość. W podobnym duchu wypowiadał się też ks. Aleksander Pietrzyk, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, podkreślając trwałość więzów łączących obie jednostki administracyjne Stowarzyszenia i życząc obradującym otwarcia się na działanie Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji.

Głos zabrał również ks. Romuald Uzabumwana, przełożony Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo-Belgia), który podziękował polskim Pallotynom za przekazanie charyzmatu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego ziemi rwandyjskiej i kongijskiej. Życzył również owocnego przeżycia Zebrania Prowincjalnego, którym ma zaszczyt brać udział na pełnych prawach uczestnika.
W pierwszym dniu obrad Zebranie ustaliło tryb swojej pracy i agendę spotkań. Następnie, odbyły się wybory na poszczególne funkcje na czas trwania Zebrania Prowincjalnego w celu usprawnienia jego przebiegu.

I tak na poszczególne funkcje zostali  wybrani:

  • Moderatorzy Zebrania: ks. Jan Oleszko oraz ks. Mirosław Mejzner;
  • Skrutatorzy: ks. Marcin Walicki, ks. Walery Dubyna oraz br. Antoni Rutkowski;
  • Sekretarze: ks. Grzegorz Kalbarczyk, ks. Łukasz Gołaś oraz dk. Grzegorz Świecarz;
  • Ojciec duchowny: ks. Wiesław Guła;
  • Członkowie Komisji ds. Wniosków i Uchwał: ks. Witalij Gorbatych, ks. Józef Ciupak, ks. Jacek Wróbel, ks. Łukasz Kopaniak, ks. Tomasz Pławny oraz ks. Grzegorz Młodawski;
  • Członkowie Komisji ds. Dokumentu Końcowego: ks. Andrzej Daniewicz, ks. Mariusz Małkiewicz, ks. Artur Stępień, ks. Sławomir Radulski;
  • Członkowie Komisji ds. Listów i Komunikatów Medialnych: ks. Jerzy Limanówka, ks. Piotr Jan Karp, ks. Wojciech Zubkowicz i ks. Mariusz Mąka;
  • Powołano też Mężów Zaufania: br. Adama Fułka, ks. Zygmunta Rutkowskiego i ks. Piotra Machnackiego. Ich rolą jest weryfikacja protokołów z poszczególny sesji obrad i rekomendowanie Zebraniu do zatwierdzenia.

Po ustaleniu składu poszczególnych komisji zakończono obrady pierwszego dnia Zebrania.

Zebranie Prowincjalne jest zwoływane przynajmniej raz w ciągu trzyletniej kadencji Zarządu Prowincjalnego. Zajmuje się ono badaniem życia prowincji i rozwoju apostolskiej działalności; planuje nowe zadania i podejmuje decyzje w ważniejszych sprawach prowincji, zwłaszcza w tych, które dotyczą nowych poczynań apostolskich i nowych form rządzenia albo pociągają za sobą dodatkowe, długofalowe zobowiązania dla prowincji; wydaje statuty i zarządzenia dla prowincji.

W imieniu uczestników XXII Zebrania Prowincjalnego –
Ks. Jerzy Limanówka SAC,
Przewodniczący Komisji ds. Listów i Komunikatów

FOTO-REPORTAŻ pierwszego dnia Zebrania

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda