Pauliści: Radni Generalni

www.paulus.org.plZebrana w Ariccia 10 Kapituła Generalna Towarzystwa Świetego Pawła po wyborze nowego generała wybrała wikariusza generalnego i pięciu radnych. Są nimi:

– ks. Vito Fracchiolla – wikariusz generalny z Włoch
– ks. Jose Pottayil z Indii
– ks. Celso Godilano z Filipin
– br. Luigi Bofelli z Włoch
– ks. José Salud Paredes z Meksyku
– br. Darlei Zanon z Portugalii

Otaczamy nowo wybranych braci naszą modlitwą.

Za: paulus.org.pl.