Pożegnania: br. Jan Ewangelista – Jan Sobczak OH

8 stycznia 2015 roku odszedł do Panaw 67 roku życia, 35 roku ślubów zakonnych ś.p. br. Jan Ewangelista – Jan Sobczak OH.

Urodzony: 04.12.1948 w miejscowości Rusinowo, diec. Koszalińsko – kołobrzeska, nowicjat: 1978, pierwsza profesja: 1980, śluby solenne: 1986. Śp Brat Jan Ewangelista przez 35 lat posługi zakonnej pracował w różnych naszych Konwentach m.in.: w latach, 1989 – 1995 jako przełożony w Konwencie w Zebrzydowicach, przez wiele lat pracował w poradni ziołoleczniczej w Łodzi gdzie leczył chorych i wspierał ich zawsze dobrym słowem, a także Warszawie i Zakopanem.

Dla współbraci i dla każdego, kogo spotykał na swej drodze okazywał dobroć i miłość. Był Dobrym Bratem i wiernym synem św. Jana Bożego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w naszym Kościele pw Trójcy Przenajświętszej w Krakowie 12 stycznia 2015 r. – Msza św. żałobna o godz. 1100. Wprowadzenie ciała zmarłego Brata do Kościoła odbędzie się w niedzielę, tj. 11 stycznia o godz. 1930.

Polecamy brata Jana Ewangelistę Waszym modlitwom.

Za: Brat Jan z Dukli, Kuria Zakonu Bonifratrów.