Pożegnania: Br. Jan Maria Sochocki, kapucyn

Br. Jan Maria Sochocki6 listopada 2015 roku, we wczesnych godzinach porannych, w czasie pierwszopiątkowej posługi kapłańskiej wśród chorych, odszedł do Pana nasz współbrat Jan Maria Sochocki. Zmarł w wieku 66 lat, przeżywszy 41 lat w Zakonie i 35 – w kapłaństwie.

Br. Jan Maria Sochocki przyszedł na świat 20 października 1949 roku w małym miasteczku Sierpc w województwie mazowieckim. W 1966 roku wstąpił do Zakonu Bonifratrów, gdzie pracował jako pielęgniarz – opiekun. W 1973 roku, rozeznając swoje powołanie, poprosił o przyjęcie do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej. W tym samym roku rozpoczął nowicjat zakonny w Sędziszowie Małopolskim. 8 września 1974 roku złożył na ręce magistra nowicjatu, br. Cyryla Mozdyniewicza, pierwszą profesję. Następnie odbywał studia filozoficzno – teologicze w Krakowie oraz formację przygotowującą go do przyjęcia sakramentu święceń. Dnia 25 marca 1979 roku złożył na ręce ówczesnego Ministra Prowincjalnego, br. Gracjana Majki, profesję wieczystą, a 1 czerwca 1980 roku przyjął z rąk biskupa Jana Pietraszko święcenia kapłańskie.

Miejscem pierwszej posługi duszpasterskiej br. Jana Marii był Wołczyn. Pełnił tam funkcje katechety dzieci i młodzieży, opiekuna zespołu wokalno-instrumentalnego, Młodzieży Franciszkańskiej, Ruchu Światło Życie, ministrantów i grupy pielgrzymkowej. W 1981 roku podjął studia licencjackie z zakresu teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W kolejnych latach posługiwał w Stalowej Woli (gdzie piastował urząd gwardiana i proboszcza parafii, a także dyrektora junioratu, czyli wychowawcy młodych braci zakonnych), Pile, Częstochowie i Sędziszowie Małopolskim. W tym czasie był uznanym rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym. W latach 1996–2011 był przełożonym i proboszczem parafii oraz kustoszem Sanktuarium O. Pio w Terliczce, rekolekcjonistą, współredaktorem katolickiego tygodnika „Niedziela Południowa”, opiekunem Rycerstwa Niepokalanej, Grupy Modlitwy O. Pio, Oazy i ministrantów, spowiednikiem Sióstr Opatrzności Bożej w Łące, budowniczym domu zakonnego w Terliczce. W 2007 roku otrzymał od bpa Antoniego P. Dydycza MEDAL ZASŁUGI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ w dowód uznania za promocję Diecezji. W 2008 roku otrzymał od Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” MEDAL MATER VERBI – jako wyraz uznania za zaangażowanie w ewangelizację przez media oraz piękną i rzetelną pracę dla „Niedzieli Rzeszowskiej” w roku Jubileuszu 10 lat jej istnienia.

1 lipca 2011 roku został skierowany do Nowej Soli, gdzie z wielkim oddaniem podjął pracę duszpasterską. W tym samym roku otrzymał MEDAL REDAKTORA NACZELNEGO TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”, jako wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnią przyjaźń i życzliwość dla „Niedzieli” oraz za franciszkańskiego ducha prostoty i pokory, jakim zdobywał świat.

Brat Jan Maria Sochocki odszedł nagle do Pana 6 listopada 2015 roku w trakcie pełnienia posługi kapłańskiej wśród chorych.

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.


Przebieg uroczystości pogrzebowych:

Wtorek, 10 listopada
w Kościele pw. św. Antoniego w Nowej Soli, (ul. Piłsudskiego 14):

11.15: Różaniec w intencji Zmarłego
12.00: Msza Święta pogrzebowa, a po niej uroczyste przejście w kondukcie pogrzebowym na cmentarz przy ul. Wandy i złożenie ciała naszego współbrata w grobowcu zakonnym

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli…

Klepsydra PDF do pobrania

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.