Pożegnania: o. Bogusław Piotrowski OFM

16 września 2013 r. zmarł w Łęczycy o. Bogusław Piotrowski. Urodził się 8 listopada 1938 r. w Lisiakach (woj. kujawsko-pomorskie). Do Zakonu wstąpił 5.02.1966 r., pierwszą profesję złożył 15.02.1967 r., profesję wieczystą – 26.09.1971 r., święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1977 r.

Po święceniach pracował przez trzy lata w Łęczycy. Następnie w roku 1980 wyjechał do USA, gdzie był duszpasterzem polonijnym w Pittsburghu. Po powrocie do Polski w 1984 r. pracował krótko w Leżajsku, a od 1985 r. pełnił posługę wikarego klasztoru i parafii w Olsztynie. W 1987 r. został mianowany gwardianem w Radomiu.

Po sześciu latach, w roku 1993 został przeniesiony do Częstochowy. Od 1994 r. był proboszczem nowej, przyklasztornej parafii. Pełnił także posługę kapelana więzienia i szpitala. W 1996 r. otrzymał nominację na gwardiana i proboszcza w Radecznicy. W roku 2002 został przeniesiony do Łęczycy, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez 11 lat, m.in. jako kapelan więzienia i szpitala.

Pogrzeb odbył się w Łęczycy, 19 września o godz.13.00.

Za: www.bernardyni.com.