Różańcowo-jesienny numer Dwumiesięcznika ‚Jasna Góra’

Ukazał się nowy, jesienny numer Dwumiesięcznika „Jasna Góra”. Numer wrześniowo-październikowy otwiera przedmowa o. Roberta Jasiulewicza, redaktora naczelnego pisma. Przypomniał on, że miesiąc październik poświęcony jest tajemnicom różańcowym.

„Kolejne rozważane tajemnice różańcowe same z siebie rzucają światło na nasze codzienne zmagania i nasze osobiste tajemnice, w których przyszło nam uczestniczyć. W każdą z nich chcemy wchodzić w miłości i w wierze w Ojca Niebieskiego i Jego zapraszać nieustannie do naszych spraw, Jemu je oddawać. Każdą z nich jak różańcowe „dziesiątki”, naznaczamy obecnością Ojca. Pragniemy żyć w każdej chwili świadomością, że nie jesteśmy sierotami na tym świecie, ale towarzyszy nam Ojciec, który jest przy nas, interesuje się naszymi sprawami, zna nasze troski, może i chce nas wspierać swoją łaską – pisze we wstępie o. Robert Jasiulewicz – Ta modlitwa zmierza do wypowiedzenia ‘Chwała Ojcu’. Cały świat zmierza do uwielbienia Boga, a największym celem naszego chrześcijańskiego życia jest właśnie oddawanie chwały Bogu. Niech modlitwa różańcowa, przebywanie z Maryją w tajemnicach Jej życia i podobnie naszych, wyprasza łaski potrzebne do przemieniania świata i nas samych, byśmy wszystko potrafili doprowadzić do oddania chwały Ojcu Niebieskiemu”.

W numerze znajdziemy m.in. artykuł poświęcony peregrynacji Kopii Ikony Częstochowskiej ‘Od oceanu do oceanu’ – pt. „Ikona Jasnogórska dotarła do oceanu” autorstwa Ewy Kowalewskiej z Gdańska.

Redakcja zamieściła także artykuł prezentujący Tajemnice Różańca Świętego w wykonaniu dwóch braci diakonów z Krakowa Skałki: Tajemnice radosne i tajemnice chwalebne – br. dk. Paweł Kaczmarek, Tajemnice światła i tajemnice bolesne – br. dk. Adam Czuszel.

W dwumiesięczniku znajdziemy również artykuły: o. Alberta Szustaka „Modlitwa o pokój okrąża świat – duchowo i materialnie” opowiadający o pielgrzymce do Kazachstanu, a także wywiad Moniki Rogozińskiej z Luis Enrique Ramirez Camachi z Peru – „Prawda nie może się przebić”.

Dwumiesięcznik tradycyjnie zamykają kronikarskie zapisy wydarzeń w jasnogórskim sanktuarium. W numerze znajduje się skrót wydarzeń z maja i czerwca 2013 r. w opracowaniu o. Stanisława Tomonia.

Numer 5. Dwumiesięcznika „Jasna Góra” jest do nabycia na terenie sanktuarium jasnogórskiego. Redakcja prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Adres redakcji: ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, adres internetowy: www.miesiecznik.jasnagora.pl, e-mail: [email protected]

Zapraszamy do lektury.


Spis treści:

s. 4 – S. Turek: Cisza jest językiem Boga
s. 7 – E.H. Kowalewska: Ikona Jasnogórska dotarła do oceanu
s. 10 – P. Kaczmarek – Różaniec. Tajemnice radosne
s. 10 – P. Urbanek: Apel Jasnogórski
s. 12 – A. Czuszel: Różaniec. Tajemnice światła
s. 12 – M. Minczyński: Z listów do Redakcji
s. 14 – A. Czuszel: Różaniec. Tajemnice bolesne
s. 16 – P. Kaczmarek – Różaniec. Tajemnice chwalebne
s. 16 – K. Maniecki: Jasnogórski Apostolat Różańcowy
s. 18 – S. Janik: Bł. Matka Angela – czcicielka Jasnogórskiej Matki
s. 20 – L.E. Ramirez Camacho – M. Rogozińska: Prawda nie może się przebić
s. 23 – A. Szustak: Modlitwa o pokój okrąża świat – duchowo i materialnie
s. 26 – Oto Matka Twoja
s. 28 – M. Starzyńska: Sześć wieków jednego panowania (79.)
s. 30 – Z. Chmielewska: Wiara w zwycięstwo przez Maryję
s. 32 – Zapraszamy na Jasną Górę
s. 33 – R. Jasiulewicz: Wiara, która świeci
s. 35 – SKARBY JASNEJ GÓRY (28.). Buńczuk z daru królewicza Jakuba Sobieskiego, ze zdobyczy jego ojca, króla Jana III
s. 36 – Jan Paweł II w darze Jasnogórskiej
s. 37 – J. Dalkiewicz: Niezastąpiony Autorytet
s. 38 – Ż. Bilska: W drodze „do siebie”
s. 40 – E. Rakoczy: Gen. Dyw. Wacław Stachiewicz (1894-1973) – przed 85 laty dowódca częstochowskiego pułku
s. 41 – Program nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Toruńskiej i Diecezji Ełckiej
s. 42 – Curriculum Vita śp. o. Zygmunta Oklińskiego, paulina
s. 44 – Kronika Jasnej Góry roku 2013

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.