Pożegnania: o. Innocenty Eugeniusz Maj OFMConv

o. Innocenty Eugeniusz Maj OFMConvDnia 27 lipca 2015 r. w klasztorze w Rychwałdzie po długiej chorobie odszedł do Pana w wieku 93 lat, przeżywszy 73 lata w Zakonie i 67 lat w kapłaństwie, o. Innocenty Eugeniusz Maj.

O. Innocenty urodził się 20 czerwca 1922 r. w Krakowie, jako syn Edwarda i Genowefy z d. Krzywda. Jego ojciec był znanym krakowskim kompozytorem i dyrygentem orkiestry. Szkołę podstawową ukończył w Krakowie. Następnie po IV klasie szkoły średniej zgłosił się do Zakonu.

Nowicjat odbył w Niepokalanowie, dnia 12 września 1942 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Po ukończeniu Niższego Seminarium w Niepokalanowie, w 1944 r. uzyskał maturę i rozpoczął studia filozoficzne. Teologię studiował w Krakowie w latach 1945-1949. Śluby wieczyste złożył w Krakowie 4 października 1946 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 grudnia 1948 r.

Pierwszą placówką duszpasterską o. Innocentego była Kalwaria Pacławska. Pracował tam jako wikariusz parafii i katecheta w latach 1949-1957. Następnie przez 5 lat (do r. 1962) pracował we Wrocławiu jako wikariusz, katecheta oraz kapelan szpitala. W latach 1962-1971 pełnił funkcję administratora parafii w Szklarskiej Porębie. Następnie przez rok przebywał w Lubomierzu, a kolejne dwa lata w Radomsku. W tym okresie poświęcał się głównie działalności rekolekcyjnej i konferencyjnej. W r. 1974 kapituła prowincjalna powierzyła mu urząd gwardiana w Radomsku, który to urząd pełnił przez dwie kadencje. W r. 1980 powrócił na trzy lata do Lubomierza, gdz

ie był katechetą i rekolekcjonistą. W latach 1983-1989 przebywał w Kalwarii Pacławskiej pełniąc funkcją spowiednika nowicjuszy. Ostatnie 26 lata swego życia spędził w klasztorze w Rychwałdzie.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Innocentego Maja odbędą się w piątek 31 lipca 2015 r. w Rychwałdzie. O godz. 9.00 wprowadzenie ciała do kościoła i jutrznia przy trumnie. O godz. 11.30 różaniec w intencji Zmarłego. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa, po czym nastapi odprowadzenie ciała Zmarłego na cmentarz i złożenie w grobowcu franciszkańskim.

Za: o. Piotr Gryziec – sekretarz Prowincji