Pożegnanie o. Marka Gawlika SJ

Smutna wiadomość z Prowincji Polski Południowej. Po ciężkiej chorobie, 20 stycznia, zmarł o. Marek Gawlik SJ (48 l.). Jego pogrzeb odbył się we Wrocławiu.

O. Marek Gawlik SJ urodził się 29 czerwca 1966 roku we Wrocławiu. Tam ukończył liceum ogólnokształcące i po zdaniu egzaminu dojrzałości, 19 sierpnia 1985 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Pierwsze śluby zakonne złożył 30 sierpnia 1987 roku na ręce ówczesnego rektora starowiejskiego o. Edmunda Oleszczaka. Po nowicjacie studiował filozofię w Krakowie (1987-1990), a po niej odbył dwuletnią magisterkę: przez rok pracował w Nowym Sączu przy ul. Skargi (1990-1991), gdzie pomagał przy parafii oraz katechizował, a następnie przez kolejny rok wykonywał tę samą pracę w Kłodzku (1991-1992). W 1992 roku rozpoczął studia teologiczne, które najpierw odbywał w Warszawie (Bobolanum), a następnie w Katowicach (ATK). 29 czerwca 1995 roku w Krakowie przyjął święcenia diakonatu, a rok później, 29 czerwca 1996 roku, kard. Franciszek Macharski udzielił mu w Krakowie święceń kapłańskich.

Po święceniach został skierowany na placówkę do Gliwic, gdzie przebywał przez dwa lata. Następnie, w latach 1998-2001 pracował w Nowym Sączu przy ul. Skargi. Od jesieni 2001 roku do wiosny 2002 roku odbywał trzecią probację w Jastrzębiej Górze. Po jej zakończeniu został skierowany do pracy w Czeskim Cieszynie, gdzie przebywał do 2007 roku, kiedy to przeniesiony został do Kłodzka. Tam zabawił jedynie przez rok. W 2008 roku zamieszkał we Wrocławiu przy ul. Stysia. Pracował tam do 2012 roku, kiedy to został skierowany do Gliwic.

Pogrzeb zmarłego o. Marka Gawlika odbył się w środę 22 stycznia we Wrocławiu. O godz. 13:00 została odprawiona Msza św. w naszym kościele przy ul. Stysia, a o godz. 15:00 kondukt pogrzebowy wyruszył od bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

Pamiętajmy o zmarłym w modlitwie.

Za: www.jezuici.pl.