Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej

„Zapatrzenie w oblicza Bożego miłosierdzia” to temat tegorocznych wielkopostnych rekolekcji rodziny wincentyńskiej, które odbyły się w Wadowicach u ojców karmelitów bosych „na górce” w dniach od 14 do 16 marca br.

Po raz pierwszy konferencje głosiła osoba świecka – Grzegorz Górny, dziennikarz, reżyser, autor książek. W zamyśle podjętych rozważań było przygotowanie uczestników do kanonizacji bł. Jana Pawła II, w kontekście jego przesłania i zaangażowania w kult Bożego miłosierdzia. W rekolekcjach wzięło udział 146 osób reprezentujących wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej w Polsce.

Pierwsza konferencja została poświęcona postaciom św. siostry Faustyny i bł. Michałowi Sopoćce, jako głównych postaci przekazujących orędzie Bożego miłosierdzia. W konferencji drugiej nawiązującej do duszpasterskiego hasła „Wierzę w Syna Bożego” Konferencjonista odniósł się do relikwii, które zostały po Jezusie Chrystusie a dzisiaj otoczone się wielką czcią wiernych. Konferencja nawiązywała do książki jego autorstwa „Dowody tajemnicy”, która w ubiegłym roku została nagrodzona Feniksem wydawnictw katolickich. Trzeci temat rozważań to postawa miłosierdzia wobec bliźnich, zwłaszcza w kontekście zagrożenia życie i jego obrony.  Podstawą rozważań była najnowsza książka Grzegorza Górnego „Sprawiedliwi” opisująca heroiczne przykłady ratowania Żydów przez Polaków w czasie drugiej wojny światowej. Czwarta konferencja – na prośbę uczestników rekolekcji – została poświęcona ostatnio bardzo dyskutowanej i kontrowersyjnej ideologii gender.

W pierwszym dniu rekolekcji msza św. została odprawiona w sanktuarium św. Józefa. W historię i atmosferę wadowickiego karmelu wprowadził nas o. Grzegorz Irzyk, dyrektor domu rekolekcyjnego. Nawiązując do postaci św. Rafała Kalinowskiego fundatora i budowniczego klasztoru ukazał także wspaniałą postać św. Józefa, jako głównego patrona tego miejsca. Święty Józef z dzieciątkiem Jezus spoglądający na wiernych z głównego ołtarza została w szczególny sposób uhonorowany przez Jana Pawła II w 2004 r. specjalnym pierścieniem, który można dziś zobaczyć na jego palcu. W sobotę nawiedziliśmy bazylikę Wniebowzięcia NMP, sprawując eucharystię w kościele, gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła.

Podczas liturgii uroczyście wspominaliśmy świętą Ludwikę de Marillac. Okolicznościowe kazanie w dniu jej liturgicznego wspomnienia wygłosił ks. Edward Batko wieloletni dyrektor sióstr miłosierdzia w Warszawie. Wieczorem został wyemitowany film w reżyserii Grzegorza Górnego pt. Gdzie był Bóg w Smoleńsku. Film jest refleksją wdów po tragicznie zmarłych mężach w katastrofie smoleńskiej. O ich przeżyciach i pytaniach, które stawiały sobie a także Bogu wobec zaistniałego dramatu. Program, przebieg oraz atmosfera przeżywanych rekolekcji wielkopostnych została życzliwie i pozytywnie oceniona przez uczestników. Jedynym mankamentem był fakt, że ze względu na brak miejsc w wadowickim domu rekolekcyjnym część uczestników musiała nocować w Kalwarii Zebrzydowskiej i Jaroszowicach, co zostało przez nich przyjęte, jako dodatkowe umartwienie.

Wyrazy wdzięczności składam wszystkim uczestnikom rekolekcji, którzy pojęli trud przybycia do Wadowic z różnych, nawet bardzo odległych zakątków Polski. Dziękuję siostrom miłosierdzia: s. Zofii Góras, s. Małgorzacie Czarneckiej za wieloletnią współpracę ze świeckimi na polu wincentyńskiego miłosierdzia, a s. Iwonie Krok i wincentyńskiej młodzieży maryjnej z Krzeszowic za muzyczną i liturgiczną oprawę naszego rekolekcyjnego spotkania. Ufam, że dzięki takim spotkaniom więzi łączące naszą Rodzinę są coraz mocniejsze.

Ks. Jerzy Górny CM – moderator krajowy rodziny wincentyńskiej

Za: www.misjonarze.pl.