Salezjanie: Kapituła Generalna w połowie drogi, w kierunku nowego etapu

Kapituła Generalna przekroczyła już półmetek. Przełożony Generalny w swoim wystąpieniu pod koniec tygodnia stwierdził: „możemy powiedzieć, że przemierzyliśmy już więcej niż połowę drogi i możemy spojrzeć z satysfakcją na ten szlak, który żeśmy przeszli”.

Ojcowie kapitulni, zanim weszli na aulę, otrzymali mały, ale znaczący podarek, jaki ofiarowała im wspólnota salezjańska z Watykanu, który dostępny jest także on-line na stronie sdb.org.

Mowa tu pięknie wydanej broszurze pt. “Con amore di Padre” (Z miłością Ojca).

Jest to wyraz wdzięczności, skierowany pod adresem ks. Pascuala, za jego 12 lat, które przeżył, dzieląc się swoimi licznymi darami: radosny, komunikatywny, otwarty na różne kultury, bliski wszystkim, wrażliwy, głęboko duchowy, miłośnik stworzenia, zakochany w Zimi Świętej, podróżnik, niezmordowany, zdeterminowany, głos Księdza Bosko, ojciec Rodziny Salezjańskiej, młody wśród młodych, pogodny, wierny i posłuszny, o duchu kapłańskim, autorytatywny przewodnik, entuzjastyczny animator, uprzejmy i gościnny, braterski, następca Księdza Bosko, prowadzony przez Matkę Bożą z Guadalupe.

W swoim przemówieniu, jednym z ostatnich jako Przełożonego Generalnego, ks. Pascual przypomniał przede wszystkim o uchwałach, jakie zostały podjęte: “jedyna zmiana dotycząca Konstytucji to ta dotycząca Wikariusza i Rodziny Salezjańskiej i powołania Sekretariatu; utworzenie dwóch Regionów w Europie-Bliskim Wschodzie; wprowadzenie nowego sposobu wyboru radców generalnych poszczególnych sektorów”.

Obecnie, z udziałem wszystkich kapitulnych,  zmierza się w kierunku zredagowania dokumentu końcowego, który opracowywuje komisja redakcyjna.

Została przedstawiona trzecia, uaktualniona, wersja “Ram odniesienia dla duszpasterstwa młodzieżowego”.

W przyszłym tygodniu, w całości przeznaczonym na rozeznanie i wybory Przełożonego Generalnego i członków jego Rady, “Kapituła wkracza w nową fazę, coraz bardziej związaną z tematem KG27: <Świadkowie ewangelicznej radykalności> ”.

Praca musi być coraz bardziej celowa i konkretna.

Trzeba sprawić, by refleksja nad życiem Zgromadzenia, przeprowadzona w świetle tego tematu, stała się duchem i znalazła wyraz w dokumencie, który będzie zawierać wielkie linie dotyczące przyszłości najbliższych lat. I na to ks. Pascual kładzie nacisk.

“KG27 musi stanowić punkt zwrotny, który pozwoli nam zdecydowanie wejść w nową wizję świata, w tę nową wiosnę Kościoła, w tym szczególnym momencie łaski dla życia konsekrowanego i Zgromadzenia. Oto dlaczego ośmielam się ponowić zaproszenie do radykalnych wyborów na trzech poziomach: osobistym, instytucjonalnym (wspólnota, inspektoria, zgromadzenie) i strukturalnym. Są to konieczne wybory, które nas bardziej przybliżą do Chrystusa i Jego Ewangelii, bardziej włączą nas w Kościół i pozwolą bardziej kochać najuboższych, idąc śladami Księdza Bosko. Takie jest znaczenie artykułu 146 naszych Konstytucji, mówiącego o Kapitule Generalnej: “Jest braterskim spotkaniem, podczas którego salezjanie dokonują wspólnotowej refleksji, jak dochować wierności Ewangelii i charyzmatowi Założyciela i być wrażliwym na znaki czasu i miejsca. Za pośrednictwem Kapituły generalnej całe Towarzystwo, poddając się kierownictwu Ducha Świętego, stara się poznać w określonym momencie historii wolę Bożą, aby jeszcze lepiej służyć Kościołowi”.

Za: www.infoans.org.