Relacja: Zebranie przełożonych zakonnych

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zakończyło się spotkanie wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych.  W czerwcu w Krakowie odbędą się beatyfikacje dwóch zakonnic – założycielek zgromadzeń serafitek i prezentek.

Wiodącym tematem zebrania były rozważania nad tożsamością zakonną pod kierunkiem o. Krzysztofa Dyrka SJ. Przełożone zakonne omawiały bieżące sprawy Konferencji, zapoznały się również z informacjami o przewidzianych na czerwiec beatyfikacjach:  założycielki sióstr prezentek M. Zofii Czeskiej i założycielki sióstr serafitek M. Małgorzaty Szewczyk.

Tradycyjnie, siostry spotkały się z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Wojciech Polak omówił aktualne sprawy Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

W kolejnych dniach zebrania plenarnego Eucharystii z udziałem wyższych przełożonych zakonnych przewodniczyli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore,  o. Kazimierz Malinowski OFMConv – sekretarz generalny Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak.

Za: www.episkopat.pl.