Salwatorianie: Niezwykłe odkrycie

W trakcie prac związanych z wymianą posadzki w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy dokonano ciekawego odkrycia archeologicznego.

Z tyłu południowej nawy bazyliki odkryto nieznane dotąd krypty grzebalne. We wtorek, dnia 15 lipca 2014 roku, pod nadzorem archeologicznym w obecności przedstawicieli parafii na czele z proboszczem ks. Jerzym Olszówką oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Trzebnicy z burmistrzem Markiem Długozimą nastąpiło otwarcie jednej z nich. Wewnątrz krypty znaleziono szczątki należące prawdopodobnie do niezidentyfikowanego jeszcze księdza. Prace badawcze wciąż trwają.

Za: www.sds.pl.