Siostry Służebniczki Dębickie: Z Papieżem Franciszkiem w Neapolu

Siostry Służebniczki DębickieZ wielką radością przeżywałyśmy wizytę Papieża w Neapolu 21 marca 2015. Program wizyty Ojca Świętego był bardzo bogaty. Papież odwiedził wiele miejsc i wypowiedział wiele słów do dzieci, chorych, młodzieży, starszych i duchowieństwa.

Miałam wrażenie, że w ciągu tego jednego dnia spotkał się z każdym wiernym tej diecezji. W czasie spotkania odczuwało się wielką radość i prostotę mieszkańców, którzy z natury są bardzo otwarci i bezpośredni. W każdym punkcie spotkania zgromadziło się wiele osób pragnących zobaczyć i spotkać się z Ojcem Świętym.

Nasza wspólnota sióstr służebniczek dębickich miała możliwość być na dwóch spotkaniach. We Mszy św. na placu Plebiscito, w centrum Neapolu, uczestniczyła s. M. Kamila Gwóźdź i s. M. Janina Biel. Papież w homilii podkreślał, że Jezus nas szuka, by nas przytulić i obdarzyć miłością. Wzywał mieszkańców Neapolu, by stawili czoła przestępczości i korupcji, która oszpeca oblicze tego pięknego miasta. Potem w katedrze było spotkał się z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi oraz seminarzystami. Z naszej wspólnoty w tym spotkaniu wzięła udział s. M. Beata Mogilska i s. M. Dariana Brzeczek. Papież przygotował przemówienie, ale sam stwierdził że „przemówienia są nudne” i podzielił się kilkoma refleksjami płynącymi prosto z Jego serca… Mówił o tym, że ma nas charakteryzować duch ubóstwa, braterstwa i radości; zalecał nam, przede wszystkim, adorację Jezusa, z której płynie miłość do Kościoła i duch misyjny.

Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam przeżyć to niezwykłe spotkanie w Roku Życia Konsekrowanego i mamy nadzieję, że obecność Papieża wśród nas wyda owoc w swoim czasie.

M. Janina Biel