Spotkanie lekarzy i misjonarzy werbistów

W dniach 24–26 października w Domu Misyjnym św. Józefa Freinademetza w Krynicy Morskiej, odbyło się spotkanie lekarzy i pracowników służby zdrowia współpracujących ze Zgromadzeniem Słowa Bożego.

Uczestniczyło w nim ponad 20 osób. Temat spotkania brzmiał: „Klauzula sumienia w praktyce medycznej”.

Prelegentami byli: pani Małgorzata Prusak – przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich w Gdańsku i o. Jan Wróblewski SVD. Spotkanie zostało zorganizowane przez o. Andrzeja Danilewicza SVD, Sekretarza ds. Misji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, o Waldemara Kusa SVD, Dyrektora Centrum Animacji Misyjnej oraz dzięki wielkiej pomocy o. Sylwestra Grabowskiego SVD, prezesa Domu Zakonnego Księży Werbistów w Krynicy Morskiej.

W spotkaniu uczestniczył także br. Piotr Szewczuk, przełożony Delegowany, opiekujący się misjonarzami przebywającymi na urlopie, bądź na leczeniu w Polsce.

(JW / Warszawa)

Za: www.werbisci.pl.