Home Wiadomości Stadniki: Uroczyste rozpoczęcie posługi prowincjała sercanów – ks. Wiesława Święcha SCJ

Stadniki: Uroczyste rozpoczęcie posługi prowincjała sercanów – ks. Wiesława Święcha SCJ

Redakcja

Ks. Wiesław Święch SCJ Nowy prowincjał sercanów ks. Wiesław Święch SCJ rozpoczął swój urząd. Razem z nim swoją posługę zaczął nowo wybrany wikariusz i zarząd prowincji.

Uroczysty ingres nowego prowincjała i jego zarządu odbył się 7 listopada w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, gdzie w latach 1976-82 studiował on filozofię i teologię. Na ingres, który jest oficjalnym objęciem urzędu i zarządzania prowincją przybyli sercanie z wielu placówek w kraju i za granicy.

Dekret nominacyjny generała sercanów ks. Heinera Wilmera SCJ odczytał jego delegat a zarazem ustępujący prowincjał ad interim ks. Dariusz Salamon SCJ, który również pogratulował nominacji ks. Wiesławowi Święchowi, jego wikariuszowi ks. Sławomirowi Knopikowi oraz radnym: ks. Krzysztofowi Paluchowi, ks. Leszkowi Poleszakowi i ks. Krzysztofowi Naporze. Wszystkim życzył potrzebnych darów Ducha św., dobrej współpracy w realizacji powziętych idei i wytrwałości w podejmowanej posłudze. W imieniu swoim oraz byłego prowincjała ks. Artura Saneckiego wyraził też wdzięczność członkom dwóch poprzednich zarządów, ekonomom i sekretarzom prowincjalnym oraz wspólnocie domu warszawskiego za minione lata, a także wszystkim współbraciom za wszelkie wyrazy życzliwości i współpracę oraz za wspólne budowanie w duchu wiary tego dzieła, któremu na imię prowincja polska.

Nowy prowincjał złożył uroczyste wyznanie wiary i przyrzeczenie jedności ze wspólnotą Kościoła katolickiego, wierności w wypełnianiu obowiązków związanych z urzędem wyższego przełożonego oraz zachowania depozytu wiary i przepisów kościelnych zawartych w kodeksie prawa kanonicznego. Tak samo uczynił po nim wikariusz prowincjalny.

– Dzisiejszy dzień to kolejny etap w historii naszej prowincji, która dzięki łasce Bożej, dzięki wysiłkowi tych współbraci, którzy odeszli do Pana, dzięki wysiłkowi każdego z nas i wsparciu wielu osób, kroczy drogą realizacji charyzmatu naszego Założyciela, ojca Leona Dehona” – powiedział ks. Wiesław Święch do zgromadzonych w kościele niemal 90. swych współbraci, nowicjuszy i postulantów. Wyraził jednocześnie pragnienie kontynuowania tego wszystkiego, co piękne i święte w tradycji Zgromadzenia i polskiej Prowincji, podkreślając, że przekazany przez o. Dehona charyzmat jest aktualny także w obecnych czasach.

W dalszej części swej homilii nowy prowincjał zauważył potrzebę szukania przez osoby konsekrowane jedności pomiędzy działaniem i kontemplacją, pracą i odpoczynkiem. Nawiązał do fragmentu Ewangelii o rozesłaniu przez Jezusa 72 uczniów wskazując na trzy zasady, jakimi powinien kierować się sercanin: odważnie prowadzić dobry bój wiary, radośnie głosić Dobrą Nowiny pokoju oraz zachować świętą wolność w służbie Bożemu Sercu i w apostolstwie.

Kaznodzieja zwrócił także uwagę na wartość Eucharystii i adoracji w życiu każdego sercanina i istniejących wspólnot, zachęcając, by w spotkaniach przy ołtarzu i podczas adoracji szukać perły sercańskiego życia. Przypomniał również, że Eucharystia powinna zawsze prowadzić do konkretu życia, wyrażającego się w gestach miłości bliźniego.

Na koniec swego wystąpienia poprosił wszystkich o modlitwę i pomoc w rozpoczętej przez siebie i zarząd posłudze. Wyraził też pragnienie braterskiego poznania się w najbliższym czasie. Podziękował ojcowi generałowi i jego radzie za zaufanie, swoim poprzednikom na tym urzędzie, domowi stadnickiemu i wszystkim, którzy przybyli na ingres. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem przełożonego Dystryktu Fińskiego ks. Piotra Gębary SCJ i współbraci, z którymi współpracował przez niemal 30 lat we Finlandii.

– Polska prowincja jest naszym wspólnym domem. Wszyscy go budujemy – dodał.

Po uroczystej instalacji, nowy prowincjał odbierał życzenia od swych współbraci. W refektarzu było jeszcze wspólne śpiewanie z alumnami seminarium.

Ks. Andrzej Sawulski SCJ
Zdjęcia: kl. Dzmitry Prystupa


Ks. Wiesław Święch SCJ pochodzi z Nowej Dęby w województwie podkarpackim. W 1975 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa. Pierwszą profesję zakonną złożył w Pliszczynie k. Lublina 19 września 1976 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1982 r. w Dobczycach. Ukończył studia z prawa kanonicznego na Lateranum w Rzymie. Od 1985 r. rozpoczął pracę we Finlandii. Był przełożonym regionu, a następnie powstałego w 2005 r. Dystryktu Fińskiego. Pełnił funkcję kanclerza kurii, wikariusza generalnego, oficjała i sędziego w tamtejszej kurii biskupiej. Pracował w tym kraju prawie 30 lat. w październiku 2015 r. został mianowany przez generała Zgromadzenia i Radę prowincjałem Polskiej Prowincji Księży Sercanów.

Za: www.sercanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda