100. Rocznica urodzin s. Jadwigi Skudro

W sobotę, 29 listopada 2014 r. w Parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zgromadzili się członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z całej Ukrainy, na okoliczność 100. rocznicy urodzin s. Jadwigi Skudro, bliskiej współpracownicy ks. Franciszka Blachnickiego.

Siostra Jadwiga urodziła się w Kijowie, 17 grudnia 1914 r. i została ochrzczona w kościele św. Aleksandra. W 1936 r. wstąpiła do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa „Sacre Coeur” w Belgii. Po ślubach wieczystych, złożonych w 1947 roku, wróciła do Polski. W latach siedemdziesiątych XX wieku, podjęła  współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim, wspomagając go w tworzeniu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

W programie dnia wspólnoty, oprócz przedstawienia życiowej drogi s. Jadwigi, znalazły się jeszcze świadectwa i ewangelizacja na ulicach Kijowa oraz Eucharystia, sprawowana przez 20 księży, pod przewodnictwem  bpa Piotra Malczuka, ordynariusza kijowskiego i bpa Radosława Zmitrowicza, sufragana diecezji kamieniecko-podolskiej.

W rocznicowym dniu wspólnoty uczestniczyło prawie 400 osób z Ukrainy oraz delegacja Domowego Kościoła z Polski. Archidiecezję Przemyską reprezentowało  8 osób na czele z ks. prał. Stanisławem Czenczkiem, wiceoficjałem  Sądu Biskupiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

ks. Tadeusz Biały

Za: www.przemyska.pl